13 listopada 2018 roku w Krakowie odbyło się spotkanie informacyjne nt. Technik spawalnictwa jako nowy kierunek zawodowy na liście szkolnictwa zawodowego – wsparcie innowacji przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami i wysłaniem wniosku wspierającego działanie Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie zmierzającego do powstania kierunku kształcenia jakim jest Technik Spawalnictwa.

Technik Spawalnictwa – pełna informacja

Wniosek do Dyrektora IPH w sprawie powstania zawodu Technik Spawalnictwa – wypełnij i wyślij na adres biuro@iph.krakow.pl