Warszawa

RYS HISTORYCZNY WARSZAWSKIEJ SEKCJI SPAWALNICZEJ SIMP

 

Spawalnictwo w pierwszych latach powojennych, jako młoda technologia, miało w Warszawie grono bardzo aktywnych entuzjastów, współorganizatorów współorganizatorów działaczy powstałej w 1946 roku Sekcji Spawalniczej SIMP. Gdy powstały pierwsze terenowe sekcje, a wśród nich i w Warszawie część kolegów spawalników zaczęła działać w Sekcji Warszawskiej, przechodząc nierzadko do pracy w Zarządzie Głównym Sekcji i odwrotnie – korzystając z pomocy i współpracy z kolegami z ZG Sekcji. Terenem dziłania Sekcji Warszawskiej były: Warszawa, Łódź, województwa: warmińskie, łódzkie, białostockie i lubelskie. Jednak pierwszych 16 członków i zarząd wywodziło się z Warszawy.

 

Szczególnie zasłużeni koledzy, którzy wyróżnili się wybitną działalnością organizacyjną, przede wszystkim w pierwszych latach istnienia Sekcji Warszawskiej, długotrwałą pracą w zarządzie, wykonaniem prac o dużym znaczeniu dla rozwoju spawalnictwa (społecznie – w ramach Sekcji Spawalniczej SIMP) lub też pracą w Zarządzie Głównym Sekcji Spawalniczej, czy ZG SIMP.

 

     Wymienić należy:

Zygmunt Dobrowolski
Zdzisław Leśniak
Jan Hillar
Leszek Nekanda-Trepka
Edward Juffy
Władysław Pac
Zbigniew Lisowski
Stanisław Piwowar
Stanisław Rudowski
Paweł Solski
Józef Sarara
Henryk Zatyka
Zofia Dziarczykowska-Śliwkowa
Jan Grzebalski
Jerzy Łukasiewicz
Jan Kielczyk
Waldemar Pawlak
Stanisław Sułkoński
Andrzej Dzikielewski
Lubomir Skowroński
Tadeusz Sobiś.


Kadencje Zarządu Sekcji Spawalniczej Oddziału Warszawskiego SIMP

Kadencja Członkowie Zarządu (funkcja)
1 10.01.1957 – 3.02.1958 Zdzisław Leśniak (przewodniczący)

Jan Hillar

Stanisław Piwowar

2 3.02.1958 – 3.02.1959 Zdzisław Leśniak (przewodniczący)

Paweł Solski (Z-ca przewod.do 11.1958)

Jan Hillar (sekr. Do 12.09.1958)

Władysław Pac (skarbnik, później z-ca przewodniczącego)

Zbigniew Kowalski (sekr. Od 12.09.1958)

Stanisław Piwowar (do 11.1958)

Bolesław Kołakowski (od 12.1958)

Tadeusz Porzeziński (od 12.1958)

3 3.02.1959 – 15.02.1961 Leszek Nekanda-Trepka (przewodniczący)

Zdzisław Leśniak (z-ca przewod. do 07.1959)

Tadeusz Porzeziński (sekretarz)

Władysław Pac (z-ca przewod. od 07.1959)

Jan Partyka (od 10.1960)

Józef Sarara

Paweł Solski (do 12.1959)

Bronisław Lono (do 04.1959)

Stanisław sułkoński (od 05.1960)

4 16.02.1961 – 26.02.1963 Paweł Selski (przewodniczący)

Jan Poniewierki (z-ca przewodniczącego)

Jan Grzebalski (sekretarz)

Edward Juffy

Halina Koch-Kaźmierczak

Bronisław Lono

Józef Sarara

Stanisław Sułkoński

5 26.02.1963 – 12.02.1965 Stanisław Piwowar (przewodniczący)

Romuald Błaszczyński  (z-ca przewodniczącego)

Bohdan Kołakowski (sekretarz)

Józef Biernacki (do 5.02.1964)

Zofia Dziarczykowska-Śliwkowa

Jan Grzebalski

Jan Kielczyk (od 04.1964)

Waldemar Szczechowski

Feliks Szyamszczyk

6 12.02.1965 – 23.01.1967 Stanisław Piwowar (przewodniczący)

Ryszard Sznerr (z-ca przewodniczącego)

Tadeusz Sobiś (sekretarz)

Romuald Błaszczyński

Jan Grzebalski

Jan Kielczyk

Bohdan Kołakowski

Zofia Śliwkowa

7 23.01.1967 – 18.02.1969 Bolesław Mirek (przewodniczący)

Romuald Błaszczyński (z-ca przewodniczącego)

Tadeusz Sobiś (sekretarz)

Jan Grzebalski

Jan Kielczyk

Zofia Śliwkowa

Zdzisław Więckowski

Henryk Zatyka

8 18.02.1969 – 25.01.1972 Zdzisław Więckowski (przewodniczący do 09.1970)

Jan Grzebalski (z-ca przewod., od 09.1970 przewodniczący)

Janusz Garścia (sekretarz)

Jan Kielczyk

Jerzy Łukasiewicz

Norbert Pikor

Ryszard Rodziewicz

Zofia Śliwkowa

Henryk Zatyka (od 01.1971 z-ca przewodniczącego)

9. 25.01.1972 – 15.10.1975 Jan Grzebalski (przewodniczący)

Bohdan Kołakowski (z-ca przewodniczącego)

Henryk Zatyka (z-ca przewodniczącego)

Janusz Garścia (sekretarz)

Stefan Frączek

Jan Kielczyk

Jerzy Łukasiewicz

Ryszard Rodziewicz

Zofia Śliwkowa

Tadeusz Murawski (od 01.1974)

10 15.01.1975 – 1979 Jan Grzebalski (przewodniczący)

Bohdan Kołakowski (z-ca przewodniczącego)

Henryk Zatyka (z-ca przewodniczącego)

Jan Kielczyk (sekretarz)

Kazimierz Ferenc

Stefan Frączek

Janusz Garścia

Jerzy Łukasiewicz

Tadeusz Murawski

Kazimierz Puto (od 1977)

Materiał pochodzi ze strony Warszawskiej Sekcji Spawalniczej SIMP www.simp.waw.pl