Wrocław

RYS HISTORYCZNY DOLNOŚLĄSKIEJ SEKCJI SPAWALNICZEJ SIMP

 

Dolnośląska Sekcja Spawalnicza powstała w 1960 roku. Jej pierwszym przewodniczącym w latach. Kolejnymi przewodniczącymi Sekcji byli:

 

1960 – 1963 – inż. Ryszard Żegliński, Pafawag,
1963 – 1969 – mgr inż. Hieronim Pluszczyk, Pafawag, (2 kadencje),
1970 – 1972 – dr inż. Stanisław Romanów, Politechnika Wrocławska,
1973 – 1982 – dr inż. Hubert Drzeniek, Politechnika Wrocławska, (3 kadencje),
1983 – 2001 – dr inż. Julian Kuna, Politechnika Wrocławska, (5 kadencji),
2002 – 2005 – dr inż. Hubert Drzeniek, Euromat Wrocław,
od 2006 – dr hab. inż. Zbigniew Mirski, Politechnika Wrocławska.

 

Dolnośląska Sekcja Spawalnicza należy do najbardziej aktywnie działających Sekcji SIMP-u. Największy rozkwit działalności Sekcji przypadł na lata 1973 – 1982. W tym okresie zarząd Sekcji zorganizował kilkadziesiąt odczytów, szkoleń, narad i wystaw związanych przede wszystkim ze spawalnictwem w przemyśle krajowym i zagranicznym. Uczestniczyli w nich bardzo aktywnie spawalnicy z obszaru Dolnego Śląska oraz z NRD, RFN, Austrii, Czechosłowacji, Szwecji, Jugosławii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Japonii.

 

W dniach 18 – 20.10. 1979 roku Sekcja zorganizowała XXIV Międzynarodową Konferencję Spawalniczą nt. „Materiały dodatkowe do spawania, napawania i lutowania”. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był dr inż. Hubert Drzeniek z Zakładu Spawalnictwa ITBM Politechniki Wrocławskiej. Na Konferencji wygłoszono 49 referatów, w tym 17 referatów zagranicznych. Konferencja ta należała do największych konferencji spawalniczych zorganizowanych w naszym kraju.

 

Dolnośląska Sekcja Spawalnicza była współorganizatorem, obok Zakładu Spawalnictwa ITMiA Politechniki Wrocławskiej, kolejnych dużych Konferencji. W dniach 23 – 25 września 2002 roku we Wrocławiu odbyła się 44. Krajowa Konferencja Spawalnicza pod hasłem „Postęp i innowacje w spawalnictwie”, której przewodniczącym był dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. nadzw. PWr.
Dwa lata później w dniach 27 – 29 września 2004 roku zorganizowano 1. Międzynarodową Konferencję Lutowniczą nt. „Postęp w technologiach lutowania”, której Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr hab. inż. Zbigniew Mirski.

 

W następnym 2005 roku w dniach 26 – 29 września Dolnośląska Sekcja Spawalnicza SIMP zorganizowała we Wrocławiu 1. Międzynarodową Konferencję Natryskiwania Cieplnego pod hasłem: „Zastosowania”, której przewodniczył dr inż. Hubert Drzeniek. Wszystkie zorganizowane konferencje skierowane były przede wszystkim w stronę rodzimego przemysłu z przeznaczeniem dla szerokiej rzeszy polskich a także zagranicznych spawalników.
W okresie działalności Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej uhonorowano najbardziej zasłużonych spawalników medalem im. inż. Stanisława Olszewskiego.

 

Najwyższe honorowe odznaczenia otrzymali z Sekcji:
dr inż. Julian Kuna, Politechnika Wrocławska,
prof. dr hab. inż. Władysław Kaczmar, Politechnika Wrocławska, 2002 (pośmiertnie),
dr inż. Hubert Drzeniek, Euromat Wrocław, 2002,
dr inż. Lesław Krynicki, Politechnika Wrocławska, 2004,
mgr inż. Andrzej Siennicki, Cloos Polska, Świdnica, 2005.

 

Członkowie Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej byli wielokrotnie nagradzani za swoje osiągnięcia w dziedzinie spawalnictwa, m.in.:
1961 rok – I nagroda zespołowa SIMP-u, zespół z Pafawagu,
1983 i 1988 – I wicemistrz Techniki Dolnego Śląska w konkursie NOT-u, zespół Zakładu Spawalnictwa Politechniki Wrocławskiej za prace z dziedziny wykonane pod kierunkiem dr. inż. Zbigniewa Mirskiego.

 

Ostatnim znaczącym osiągnięciem, w konkursach NOT-u, było uzyskanie nagrody I stopnia WRFSNT NOT-u we Wrocławiu za wdrożenie w 2004 roku rozwiązania: „Nowatorskie zastosowanie powietrza w technologii wycinania laserowego segmentów generatorów”. Nagrodzony Zespół stanowili dr hab. inż. Zbigniew Mirski i dr hab. inż. Kazimierz Granat z Politechniki Wrocławskiej oraz pracownicy Alstom Power we Wrocławiu.w/w rozwiązania uzyskali również zaszczytny tytuł Mistrza Techniki Dolnego Śląska w Konkursie NOT-u za najlepsze rozwiązanie w dziedzinie techniki za 2004 rok. Członkowie Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej ciągle i systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, m.in. przez uzyskiwanie tytułów inżynierów spawalników EWE. Studia podyplomowe, dotyczące uzyskania zaszczytnego tytułu prowadzone są już od 2002 roku na Politechnice Wrocławskiej, a wykładowcami studium są głównie członkowie Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej, będący w większości pracownikami Zakładu Spawalnictwa ITMiA Politechniki Wrocławskiej.

 

Liczba członków Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej SIMP’u powiększyła się w ostatnim okresie o 3 członków i aktualnie wynosi 58 osób, z tendencją do dalszego zwiększania liczebności sekcji.
Ambitnym zamierzeniem Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej jest w bieżącej kadencji: integracja spawalników Dolnego Śląska, aktywne prowadzenie działalności szkoleniowej poprzez wygłaszanie referatów/odczytów, organizacja konferencji spawalniczych, najbliższa to 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna pod hasłem „Postęp w technologiach lutowania”, w dniach 24 – 26 września 2007 roku we Wrocławiu, której przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest dr hab. inż. Zbigniew Mirski.

 

Skład Zarządu Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej SIMP w bieżącej kadencji 2006 – 2009:
– dr hab. inż. Zbigniew Mirski – Przewodniczący,
– dr inż. Hubert Drzeniek – Wiceprzewodniczący,
– dr hab. inż. Andrzej Ambroziak prof. PWr. – Wiceprzewodniczący,
– mgr inż. Artur Porochoński – Sekretarz

 

Opracował dr hab. inż. Zbigniew Mirski
Przewodniczący Dolnośląskiej
Sekcji Spawalniczej SIMP
Wrocław, 18.04.2007.