Wrocław

Dolnośląska Sekcja Spawalnicza SIMP

 

Dolnośląska Sekcja Spawalnicza powstała we Wrocławiu w 1960 roku. Jej pierwszym przewodniczącym, w latach 1960 – 63, został inż. Ryszard Żegliński, pracownik Pafawagu. Kolejnymi przewodniczącymi Sekcji byli:

 • 1963 – 1969 – mgr inż. Hieronim Pluszczyk, Pafawag,
 • 1970 – 1972 – dr inż. Stanisław Romanów, Politechnika Wrocławska,
 • 1973 – 1981 – dr inż. Hubert Drzeniek, Politechnika Wrocławska, (3 kadencje),
 • 1982 – 2001 – dr inż. Julian Kuna, Politechnika Wrocławska, (5 kadencji),
 • 2002 – 2005 – dr inż. Hubert Drzeniek, Euromat Wrocław,
 • 2006 – do dzisiaj (3 kadencja) – prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski, Politechnika Wrocławska.

W latach 1987 – 2000 dr inż. Zbigniew Mirski pracował w zarządzie koła SIMP nr 19  przy Politechnice Wrocławskiej a w latach 1990-94 pełnił w nim zaszczytną funkcję przewodniczącego, największego obecnie koła SIMP w Polsce (fot.1).

fot. 1. Początek 1994 roku,  dr inż. Zbigniew Mirski otwiera zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła SIMP przy Politechnice Wrocławskiej, obok prof. Henryk Żebrowski i dr inż. Bożena Ciałkowska.

Dolnośląska Sekcja Spawalnicza należy do najbardziej aktywnie działających Sekcji SIMP-u. Największy rozkwit działalności Sekcji przypadł na lata 1973 – 1981. W tym okresie zarząd Sekcji zorganizował kilkadziesiąt odczytów, szkoleń, narad i wystaw związanych przede wszystkim ze spawalnictwem w przemyśle krajowym i zagranicznym. Uczestniczyli w nich bardzo aktywnie spawalnicy z Dolnego Śląska oraz z NRD, RFN, Austrii, Czechosłowacji, Szwecji, Jugosławii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Japonii.

W 1979 roku Sekcja zorganizowała XXIV Międzynarodową Konferencję Spawalniczą nt. „Materiały dodatkowe do spawania, napawania i lutowania”. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był dr inż. Hubert Drzeniek z Zakładu Spawalnictwa Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Dolnośląska Sekcja Spawalnicza była współorganizatorem, obok Zakładu Spawalnictwa Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, kolejnych dużych konferencji.

W dniach 23 – 25 września 2002 roku we Wrocławiu odbyła się 44. Krajowa Konferencja Spawalnicza pod hasłem „Postęp i innowacje w spawalnictwie”, której przewodniczącym był dr hab. inż. Andrzej Ambroziak.

Od 2004, w cyklu 3-letnim, Dolnośląska Sekcja Spawalnicza jest organizatorem Monotematycznej Międzynarodowej Konferencji Lutowniczej pod hasłem „Postęp w technologiach lutowania”, której pomysłodawcą był dr inż. Hubert Drzeniek, wieloletni prezes Sekcji Spawalniczej SIMP. Do 2015 roku Sekcja zorganizowała 4 takie Konferencje, które odbywały się w trzeciej dekadzie września 2004, 2007, 2010 i 2013 roku. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego tych konferencji był prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski. W 2005 i 2009 roku Dolnośląska Sekcja Spawalnicza SIMP zorganizowała również dwie Międzynarodowe Konferencje Natryskiwania Cieplnego pod hasłem: „Zastosowania”, którym przewodniczył dr inż. Hubert Drzeniek (fot. 2).

fot. 2. Dr inż. Hubert Drzeniek podczas prezentacji referatu na II Międzynarodowej Konferencji z Natryskiwania Cieplnego w Szklarskiej Porębie, w 2009 roku.

W 2011 i 2015 odbyły się we Wrocławiu dwie (III i IV) Międzynarodowe Konferencje Naukowo-Techniczne. Pierwsza dotyczyła technologii napawania a druga  stanowiła połączenie tematyki natryskiwania cieplnego i napawania pod hasłem „Postęp, zastosowania i nowoczesne technologie”. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego obydwu konferencji był prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak. Dolnośląska Sekcja Spawalnicza SIMP była również współorganizatorem Konferencji Naukowo Szkoleniowej z natryskiwania cieplnego w Kielcach w 2012 roku.

Począwszy od 20 czerwca 2012 roku, Sekcja wraz z firmą LINDE współorganizuje odbywające się co roku Wrocławskie Sympozja Spawalnicze, którym towarzyszą wystawy wielu znanych firm spawalniczych. Wszystkie zorganizowane konferencje i sympozja skierowane były i są przede wszystkim w stronę rodzimego przemysłu z przeznaczeniem dla szerokiej rzeszy polskich a także zagranicznych spawalników.

W okresie działalności Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej uhonorowano najbardziej zasłużonych spawalników medalem im. inż. Stanisława Olszewskiego (fot. 3, 4)) za wybitne osiągnięcia w rozwoju krajowego spawalnictwa. Od 2006 roku medale imienia Stanisława Olszewskiego przyznaje Kapituła pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Ambroziaka.

fot. 3. Medal im. inż. Stanisława Olszewskiego, który w 1885 roku opatentował wspólnie z Rosjaninem Mikołajem Bernadosem metodę spawania łukiem elektrycznym.

 

fot. 4. Uroczystość nagrodzenia medalem im. inż. Stanisława Olszewskiego na 3. Międzynarodowej Konferencji Lutowniczej we Wrocławiu (wrzesień 2010), od lewej: prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak – przewodniczący Kapituły medalu, dr inż.Wiesław Derlukiewicz, dr inż. Jan Nadwyczawski, inż. Andrzej Dziatkiewicz, prezes Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej SIMP dr inż. Jan Plewniak.

  Najwyższe honorowe odznaczenia otrzymali z sekcji:

 • dr inż. Julian Kuna, Politechnika Wrocławska,
 • prof. dr hab. inż. Władysław Kaczmar, Politechnika Wrocławska, 2002 (pośmiertnie),
 • dr inż. Rudolf Lison, Forschungszentrum Jülich, 2002,
 • dr inż. Hubert Drzeniek, Politechnika Wrocławska, Euromat Wrocław, 2002,
 • dr inż. Lesław Krynicki, Politechnika Wrocławska, 2004,
 • prof. dr hab.inż. Erich Lugscheider, RWTH Aachen, 2004,
 • mgr inż. Andrzej Siennicki, Cloos Polska, Świdnica, 2005,
 • prof. dr hab. inż. dr h.c. (mult) Władysław Włosiński, PAN, Warszawa, 2007,
 • dr hab. inż. Zbigniew Mirski, Politechnika Wrocławska, 2007,
 • dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, Politechnika Wrocławska, 2007,
 • dr inż. Andrzej Winiowski, prof. IS, Instytut Spawalnictwa, Gliwice, 2010,
 • dr inż. Wiesław Derlukiewicz, Politechnika Wrocławska, 2010,
 • dr inż. Jan Nadwyczawski, Politechnika Wrocławska, Alfa, 2010,
 • inż. Andrzej Dziatkiewicz, Politechnika Wrocławska, Alfa,  2010,
 • prof. dr inż. Witold Milewski, IMP Warszawa, 2011,
 • firma ASPA SA, Wrocław, 2011,
 • dr inż. Lesław Sozański, Politechnika Wrocławska, 2013.

Oprócz najwyższych honorowych odznaczeń, członkowie Sekcji otrzymali również inne, równie zaszczytne nagrody i wyróżnienia, w ostatnim okresie m. in.:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak – Srebrna Honorowa Odznaka SIMP, 2010,
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski – Odznaka im. Henryka Mierzejewskiego, Srebrna Odznaka NOT – 2010,
 • dr inż. Lesław Sozański – Srebrna Honorowa Odznaka SIMP – 2012,
 • dr inż. Hubert Drzeniek – Odznaka im. Henryka Mierzejewskiego, 2014,
 • dr inż. Tomasz Piwowarczyk – Srebrna Honorowa Odznaka SIMP, 2014.

Członkowie Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej SIMP byli również wielokrotnie nagradzani za wybitne osiągnięcia w dziedzinie spawalnictwa, m.in.:

 • 1961 – I nagroda zespołowa SIMP-u, zespół z Pafawagu,
 • 1983 i 1988 – II nagroda i wicemistrz Techniki Dolnego Śląska w konkursie NOT-u, zespół Zakładu Spawalnictwa ITBM Politechniki Wrocławskiej za osiągnięcia z lutowania twardego wdrożone w przemyśle (prof. dr hab. inż. Władysław Kaczmar, dr inż. Zbigniew Mirski, dr inż. Wiesław Derlukiewicz),
 • 2004 – nagroda I stopnia WRFSNT NOT-u we Wrocławiu za wdrożenie rozwiązania: „Nowatorskie zastosowanie powietrza w technologii wycinania laserowego segmentów generatorów” – pracownicy Politechniki Wrocławskiej dr hab. inż. Zbigniew Mirski i dr hab. inż. Kazimierz Granat wspólnie z zespołem Alstom Power we Wrocławiu. Autorzy w/w rozwiązania uzyskali również w 2006 roku zaszczytny tytuł Mistrza Techniki Dolnego Śląska
  w Konkursie NOT-u za najlepsze rozwiązanie w dziedzinie techniki,
 • 2006 – 2010 oraz 2010 – 2014 – uznanie Sekcji Spawalniczej, w tym również Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej, za najbardziej aktywną Sekcję Stowarzyszenia,
 • 2007 – nagroda I stopnia WRFSNT NOT-u we Wrocławiu za wdrożenie rozwiązania: „Nowatorska technologia lutowania  twardego narzędzi zbrojonych węglikami spiekanymi do rozdrabniaczy leśnych i łupiarek, produkowanych przez Węgliki Spiekane BAILDONIT Sp. z o.o.” – pracownicy Politechniki Wrocławskiej dr hab. inż. Zbigniew Mirski,  dr hab. inż. Kazimierz Granat i dr inż. Tomasz Piwowarczyk wspólnie z zespołem Węgliki Spiekane BAILDONIT w Katowicach. Autorzy w/w rozwiązania uzyskali również w 2009 roku zaszczytny tytuł Mistrza Techniki Dolnego Śląska w Konkursie NOT-u za najlepsze rozwiązanie w dziedzinie techniki,
 • 2014 – nagroda I stopnia WRFSNT NOT-u we Wrocławiu za wdrożenie rozwiązania: „Nowatorska technologia lutowania twardego prętów stojana generatorów dużej mocy wytwarzanych w ALSTOM POWER Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział we Wrocławiu” – pracownicy Politechniki Wrocławskiej: prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski, dr hab. inż. Kazimierz Granat    mgr inż. Grzegorz Ziółkowski wspólnie z zespołem Alstom Power we Wrocławiu.

Również prace dyplomowe na Wydziale Mechanicznym PWr, realizowane pod kierunkiem członków DSS SIMP zdobyły liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach na Wydziale Mechanicznym PWr i konkursach ogólnopolskich SIMP, m. in.:

 • inżynierska praca dyplomowa Kamila Śpiewaka pt. „Opracowanie technologii spawania laserowego mechanizmu siedzenia samochodowego”, wykonana pod kierunkiem dra hab. inż. Zbigniewa Mirskiego, otrzymała I nagrodę w 2011 roku, w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym (fot. 5),

fot. 5. Laureat I nagrody inż. Kamil Śpiewak prezentuje puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011).

 • magisterska praca dyplomowa Andrzeja Ignasiaka pt. „Analiza technologii spawania laserowego złączy korpusu mechanizmu różnicowego”, wykonana pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Andrzeja Ambroziaka otrzymała II nagrodę w 2012 roku, w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym,
 • magisterska praca dyplomowa Mirosława Sikorskiego pt. „Określenie parametrów zgrzewania garbowego blach stalowych z wykorzystaniem modelowania obliczeniowego MES”, wykonana pod kierunkiem dra inż. Zbigniewa Bartnika otrzymała I nagrodę w 2013 roku, w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym,
 • magisterska praca dyplomowa Adama Kuty pt. „Opracowanie technologii lutowania filtrów osuszających i olejowych w atmosferach kontrolowanych” wykonana pod kierunkiem prof. Zbigniewa Mirskiego otrzymała wyróżnienie w konkursie prac dyplomowych z dziedziny mechaniki i budowy maszyn im. Prof. Romana Sobolskiego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej roku oraz nagrodę SIMP Oddział Wrocław w 2013  a także I nagrodę w 2014 roku, w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, pod patronatem ministra Nauki   i Szkolnictwa Wyższego oraz II nagrodę prezesa UDT w konkursie ogólnopolskim,
 • magisterska praca dyplomowa Marcina Orzechowskiego pt. „Opracowanie warunków stabilizacji wymiarowej narzędzi lutowanych po naniesieniu powłok PVD” wykonana pod kierunkiem prof. Zbigniewa Mirskiego otrzymała I nagrodę w konkursie prac dyplomowych z dziedziny mechaniki i budowy maszyn im. Prof. Romana Sobolskiego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej w 2014 roku oraz I nagrodę w 2015 roku, w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (fot. 6 a, b).

fot. 6. Na uroczystości w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w dn. 10 grudnia 2015 r., od lewej: prof. Zbigniew Mirski, mgr inż. Marcin Orzechowski i mgr inż. Andrzej Bielański, wieloletni przewodniczący Koła SIMP przy Politechnice Wrocławskiej (a), dyplom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (b).

Dolnośląska sekcja Spawalnicza SIMP i jej przedstawiciele od 2004 roku brali aktywny udział, w organizowanych co roku Wrocławskich Dniach Nauki i Techniki, otrzymując okolicznościowe dyplomy uznania (fot. 7).

fot. 7. Podziękowanie dla Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej SIMP za aktywne uczestnictwo w XXXVI Wrocławskich Dniach Nauki i Techniki.

Członkowie DSS SIMP biorą również aktywny udział w pracach czasopism Naukowo-Technicznych „Przegląd Spawalnictwa”, stanowiącego agendę wydawniczą SIMP i „Biuletynu Instytutu Spawalnictwa”:

 • dr inż. Hubert Drzeniek – członek Międzynarodowej Rady Programowej Przeglądu Spawalnictwa,
 • dr hab. inż. Andrzej Ambroziak – z-ca Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Programowej Przeglądu Spawalnictwa, członek Rady Programowej Biuletynu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
 • dr hab. inż. Zbigniew Mirski – redaktor działowy Przeglądu Spawalnictwa (klejenie + lutowanie), członek Rady Programowej Biuletynu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Członkowie Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej ciągle i systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, m.in. przez uzyskiwanie tytułów inżynierów spawalników IWE/EWE. Studia podyplomowe, dotyczące uzyskania zaszczytnego tytułu prowadzone są już od 2002 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, na początku 2016 roku ruszy już 19 edycja studiów podyplomowych. Wykładowcami studium są głównie członkowie Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej, będący w większości pracownikami byłego Zakładu Spawalnictwa Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej,  a obecnie Katedry Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa Politechniki Wrocławskiej.

Ambitnym zamierzeniem Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej jest w bieżącej kadencji:

 • integracja spawalników Dolnego Śląska przez organizowanie kolejnych Wrocławskich Sympozjów  Spawalniczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 • aktywne prowadzenie działalności szkoleniowej poprzez wygłaszanie referatów i odczytów, na odbywających się minimum 2-3 razy w roku zebraniach członków Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej SIMP,
 • organizacja kolejnych konferencji spawalniczych, najbliższa to 5. Międzynarodowa Konferencja Lutownicza, w dniach 26 – 28 września 2015 roku, w gmachu NOT, we Wrocławiu.

Dzięki swojej aktywnej działalności, Dolnośląska Sekcja Spawalnicza SIMP pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Mirskiego, każdego roku zyskuje nowych członków. Aktualnie Sekcja liczy sobie 118 członków i jest największą sekcją w ramach stowarzyszenia na Dolnym Śląsku. Kolejni zainteresowani zgłaszają chęć przystąpienia do DSS SIMP.

Profesor Andrzej Ambroziak był wieloletnim zastępcą przewodniczącego Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej SIMP (2006-14), a w bieżącej kadencji w skład zarządu głównego sekcji wchodzą ponadto: prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski i dr inż. Tomasz Piwowarczyk. Członkowie Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej SIMP wygłaszają wiele okolicznościowych prelekcji i referatów, w tym także na posiedzeniach Zarządu Głównego  Oddziału Wrocławskiego SIMP, m.in.: Zastosowanie lasera w spawalnictwie (2012) oraz Klejenie materiałów – historia, stan dzisiejszy i perspektywy (2013) wygłoszone przez prof.  Z. Mirskiego.

Aktualny (kadencja 2022-2026) Zarząd Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej SIMP jest następujący: Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski – przewodniczący, dr inż. Tomasz Wojdat – sekretarz, dr inż. Tomasz Piwowarczyk – członek, mgr inż. Karolina Kiljan-Strzelecka – członek, mgr inż. Zbigniew Fałek – członek.

                                                                                                                 Wrocław, dn. 15.12.2015 r.                                                                                                                                               Zarząd Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej SIMP