Szczecin

RYS HISTORYCZNY ZACHODNIOPOMORSKIEJ SEKCJI SPAWALNICZEJ SIMP

 

Zachodniopomorska Sekcja Spawalnicza SIMP Sekcja Spawalnicza SIMP w Szczecinie powstała w 1965 r. dzięki grupie entuzjastów, Stoczni Szczecińskiej i Katedry Konstrukcji Stalowych Wydziału Budownictwa Politechniki Szczecińskiej. Pierwszy, historyczny Zarząd Sekcji tworzyli: doc. T. Fabiszewski – przewodniczący (Politechnika Szczecińska), inż. Rus Nowacki – wiceprzewodniczący oraz mgr inż. Michał Gołębiowski – sekretarz (obaj ze Stoczni Szczecińskiej).

 

Od powstania Sekcji, funkcje przewodniczących Zarządu pełnili kolejno: doc. T. Fabiszewski (1965-1969), doc. Stefan Kłosowski (1969-1984), dr inż. Ryszard Malentowicz (1984-1987), mgr inż. Marek Saperski (od 1987 do teraz).
W pracach Zarządu Sekcji, oprócz już wymienionych, aktywnie uczestniczyli: Roman Andrzejczak, Józef Blitek, Andrzej Bobrowicz, Andrzej Kusznik, Marek Radlmacher, Stanisław Słodziński. Jerzy Wleklinski, Kazimierz Wojtachnia, Andrzej Zaborowski i inni. W pracach Zarządu Głównego Sekcji, oprócz przewodniczących, uczestniczyli również wybieralni członkowie ZG: Michał Gołębiowski (1981-1984), Marek Saperski (1984-1987, Andrzej Bobrowicz (1987-1994), Roman Andrzejczak (1994-1998), Jerzy Wlekliński (1998-2002).

 

Za wkład w rozwój spawalnictwa, prestiżowym odznaczeniem „resortowym” czyli Medalem im. Stanisława Olszewskiego, zostali uhonorowani: Rus Nowacki, Stefan Kłosowski, Marek Saperski, Józef Blitek, Michał Gołębiowski, Andrzej Bobrowicz, Jerzy Wlekliński, Zdzisław Włodarski.
Działalność Sekcji koncentruje się na dwóch podstawowych zadaniach: integracji środowiska spawalniczego oraz rozwoju zawodowym członków, poprzez spotkania odczytowe. Od 12-tu lat Sekcja jest współorganizatorem naukowo-technicznej konferencji spawalniczej o zasięgu krajowym.