Częstochowa

RYS HISTORYCZNY CZĘSTOCHOWSKIEJ SEKCJI SPAWALNICZEJ SIMP

Częstochowska Sekcja Spawalnicza SIMP powstała w lipcu 1972 roku, a więc w bieżącym roku będzie obchodzić 30-lecie swojego istnienia. Biorąc pod uwagę ubiegłoroczny dostojny jubileusz, a mianowicie 75-lecie SIMP, czy też tegoroczne jubileusze 75-lecie Sekcji Spawalniczej SIMP i 50-lecie SIMP w Częstochowie, Sekcja Spawalnicza w Częstochowie ma stosunkowo niedługi „życiorys”, lecz przez ten okres stara się aktywnie działać w środowisku technicznym regionu oraz kraju.

 

W zebraniu inauguracyjnym 11 lipca 1972 roku zwołanym z inicjatywy kol. Józefa Koszkula wzięło udział około 40 członków nowo powstałej Sekcji rekrutujących się z kilkunastu zakładów przemysłowych Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego, interesujących się zagadnieniami spawalniczymi, jak również pracowników Zakładu Spawalnictwa, wchodzącego wówczas w skład Instytutu Obróbki Plastycznej i Spawalnictwa Politechniki Częstochowskiej.

 

Pierwszy, historyczny Zarząd Sekcji ukonstytuował się w następującym składzie:
kol. Józef Durlik – przewodniczący Politechnika Częstochowska
kol. Jan Pasternak Politechnika Częstochowska
kol. Jan Plewniak Politechnika Częstochowska
kol. Stefan Skowronek Bipro-Bumar
kol. Jerzy Prusek Mostostal
kol. Paweł Bińczak Huta im. B.Bieruta (obecnie „Częstochowa”)

 

Po śmierci w 1981 roku doc. Józefa Durlika przewodnictwo Sekcji Spawalniczej objął Jan Plewniak i funkcję tę sprawował przeszło 20 lat, do 2002 roku, kiedy to prezesem został Kwiryn Wojsyk.
Oprócz wymienionych kolegów, czynny udział w działalności Sekcji brały udział, wchodząc w skład jej Zarządu, następujące osoby: Irena Knap, Adolf Służalec, Ryszard Krawczyk, Jerzy Kozłowski, Krzysztof Kudła, Stanisław Ociepa, Roman Wolański, Andrzej Sankowski, Andrzej Kwieciński i inni.

 

 


Posiedzenie Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej – Częstochowa 1987 rok

 

W pracach Zarządu Głównego Sekcji brali udział: doc. Adolf Służalec, Jan Plewniak (wieloletni wiceprzewodniczący Zarządu Głównego) oraz Kwiryn Wojsyk (Sekretarz Generalny Zarządu Głównego). Liczba członków Sekcji, dość trudna do zweryfikowania, wynosiła od 160 w latach 70-tych i 80-tych do ok. 90 w bieżącym roku. Częstochowska Sekcja Spawalnicza była organizatorem lub współorganizatorem blisko dwudziestu krajowych konferencji spawalniczych. W każdej z nich brało udział od 100 do 230 uczestników z kraju i zagranicy. Najważniejsze z nich to:
– krajowa konferencja nt.: „Optymalizacja procesów spawania” – 1973 rok,
– XXII Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza nt. „Regeneracja maszyn i urządzeń technologiami spawalniczymi” – 1977 rok,
– konferencja naukowo-techniczna nt. „Regeneracja technikami spawalniczymi” – 1984 rok,
– konferencja naukowo-techniczna nt. „Nowoczesne metody spajania źródłem postępu technicznego” – 1985 rok,
– XXIX Krajowa Konferencja Spawalnicza pt. „Optymalizacja procesów spajania” – 1986 rok,
– krajowa konferencja nt. „Mechanizacja i automatyzacja w regeneracji części maszyn i urządzeń” – 1987 rok,
– krajowa konferencja naukowo-techniczna nt. „Spawanie w osłonie gazów ochronnych” – 1988 rok,
– krajowa konferencja naukowo-techniczna nt. „Nowe materiały i technologie spawalnicze” – 1989 rok,
– krajowa konferencja naukowo-techniczna nt. „Wysokowydajne metody spawania i napawania” – 1990 rok,
– XXXV Krajowa Konferencja Spawalnicza nt. „Postęp w technologiach, urządzeniach i materiałach do spawania i napawania” – 1992 rok,
– XXXVII Krajowa Konferencja Spawalnicza nt. „Przemysłowe zastosowanie technologii spawalniczych” – 1994 rok,
– krajowa konferencja nt. „Spawanie stali stosowanych w energetyce” – 1995 rok,
– XXXIX Krajowa Konferencja Spawalnicza nt. „Spawanie w osłonie gazów ochronnych” – 1996 rok,
– krajowa konferencja nt. „Kontrola jakości – badania nieniszczące złączy spawanych” – 1997 rok.

 

 


Uczestnicy zebrania Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej zorganizowanego w Domu Technika w Częstochowie – 1988 rok. Od prawej Prof. Jan Kaczmarek – Honorowy Prezes SIMP, Prof. Józef Koszkul – Prezes Oddziału SIMP w Częstochowie, dr inż. Jan Plewniak – przewodniczący Sekcji Spawalniczej SIMP w Częstochowie.

 

 


Otwarcie Krajowej Konferencji Spawalniczej pt.: „Wysokowydajne metody spawania i napawania” – Częstochowa 1990 rok

 

 


Otwarcie XXXIX Krajowej Konferencji Spawalniczej pt.: „Spawanie w osłonie gazów ochronnych” – Częstochowa – Poraj 1996 rok

 

Oprócz organizacji konferencji Sekcja była i jest organizatorem wielu seminariów, szkoleń i kursów, a także odczytów w ramach Dni Techniki, wyjazdów na krajowe bądź zagraniczne Targi i wyjazdów technicznych połączonych ze zwiedzaniem zakładów przemysłowych. Formy działalności Sekcji są ciągle urozmaicane i wzbogacane. Między innymi Sekcja jest członkiem założycielem Polskiej Izby Spawalniczej w Warszawie, współpracuje aktywnie z Oddziałową i Centralną Komisją Spawalniczą ZDZ w Warszawie, członkowie Sekcji prowadzą wykłady na kursach Europejskiego Inspektora Spawalniczego w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach, wygłaszają wiele referatów na konferencjach spawalniczych, biorą czynny udział w pracach badawczych w akredytowanym Laboratorium Kontroli Technicznej Zakładu Spawalnictwa Politechniki Częstochowskiej, a kol. Jan Plewniak jest od 1994 roku do chwili obecnej członkiem Rady Programowej miesięcznika „Przegląd Spawalnictwa”.
W 2000 roku w konkursie „Mistrz Techniki FSNT NOT za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” członkowie Sekcji otrzymali nagrodę II stopnia (R. Krawczyk, E. Mielczarek, J. Plewniak, R. Wolański) oraz wyróżnienie (R. Czyż, R. Krawczyk, J. Plewniak).

 

Najważniejsze odznaczenie „resortowe”, a mianowicie przyznawany od 1987 r Medal im. inż. St. Olszewskiego „Za zasługi dla rozwoju spawalnictwa” został przyznany z naszego regionu następującym kolegom:

1. kol. Jerzy Biskupski (pośmiertnie)
2. kol. Józef Durlik (pośmiertnie)
3. kol. Adolf Służalec
4. kol. Jan Plewniak
5. kol. Paweł Bińczak
6. kol. Kwiryn Wojsyk

 

W 2002 roku nominowani do nadania medalu są: Irena Knap i Zakład Spawalnictwa Politechniki Częstochowskiej obchodzący 50-lecie istnienia.

Opracował dr inż. Jan PLEWNIAK