Kontakt

Adresy mailowe do osób kierujących Zarządem Głównym Sekcji Spawalniczej a także Prezesów poszczególnych oddziałów znajdują się w zakładce Zarząd i Oddziały.

W sprawach związanych z prowadzeniem strony internetowej proszę o kontakt z adresem wilk.p@vp.pl (w temacie proszę wpisać SIMP).