przy współpracy z:

Zachodniopomorską Sekcją Spawalniczą SIMP

oraz   Polskim Towarzystwem Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej – SIMP O/Szczecin

zapraszają do udziału w:

XXV. NAUKOWO-TECHNICZNEJ KRAJOWEJ KONFERENCJI SPAWALNICZEJ

na temat: „postęp, innowacje  i  wymagania jakościowe  procesów spajania”

Międzyzdroje 18-20.05.2021 (HOTEL WOLIN w Międzyzdrojach)

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Bogusław Czwórnóg, Instytut Spawalnictwa
 • prof. dr hab. inż. Jacek Górka, Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Gruszczyk, Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zygmunt Mikno, Instytut Spawalnictwa
 • prof.  dr hab. inż. Zbigniew Mirski, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Wirginia Pilarczyk, Politechnika Śląska
 • dr inż. Jan Plewniak, ZG Sekcji Spawalniczej SIMP
 • dr hab. inż. Grzegorz Rogalski, Politechnika Gdańska
 • prof. dr inż. Piotr Sędek, Instytut Spawalnictwa
 • prof. dr hab. inż. Jacek Słania, Instytut Spawalnictwa
 • prof. dr hab. inż. Jacek Senkara, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab.  inż. Eugeniusz Turyk, Instytut Spawalnictwa
 • dr inż. Marek St. Węglowski, Instytut Spawalnictwa
 • prof. dr hab. inż. Bernard Wichtowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komitet Organizacyjny

 • dr inż. Zygmunt Mikno, Instytut Spawalnictwa, Gliwice
 • mgr inż. Bogusław Olech, PTBNiDT SIMP o/Szczecin
 • mgr inż. Jacek Saperski, Biuro Inżynierskie „JS”, Szczecin
 • mgr inż. Marek Saperski, Biuro Techniki Spawalniczej „BM”
 • dr inż. Marek St. Węglowski, Instytut Spawalnictwa, Gliwice

Wstępny plan konferencji

Poniedziałek, 17 maja

od godz. 15.00 kwaterowanie uczestników w hotelu – recepcja hotelowa

17.00 – 21.00 rejestracja uczestników przez Biuro Konferencji (w pobliżu recepcji)

18.00 – 21.00 kolacja

Wtorek, 18 maja

od 8.00 Rejestracja uczestników przez Biuro Konferencji (c.d.)

8.30   –   8.50  Otwarcie konferencji i uroczyste wręczenie Medalu

8.50   – 13.30  Prezentacja referatów (4 sesje)

13.30 – 14.20  Obiad

14.20 – 17.10 Prezentacja referatów (2 sesje)

17.10 – 18.30  Zwiedzanie wystawy technicznej

19.00              Spotkanie koleżeńskie

Środa, 19 maja

8.00   – 13.00 Prezentacja referatów (4 sesje)

13.00 – 13.50  Obiad

13.50 – 17.00 Prezentacja referatów (2 sesje)

17.00 – 18.20  Zwiedzanie wystawy technicznej

19.00              Wieczór koleżeński

Czwartek, 20 maja.

Alternatywnie:

Wariant I: jeśli będzie sporo referatów to od 8.00 do 12.00 będą sesje referatowe (o 12.00 obiad) lub

Wariant II: jeśli nie to o godz. 9.00   Wyjazd na wycieczki techniczne. Planowane są 2 wycieczki do: Navikonu oraz fortu Gerharda – wszystko w Świnoujściu.

Nasza konferencja jest corocznym spotkaniem spawalników  i  specjalistów od zapewnienia jakości, reprezentujących trzy uzupełniające się obszary działalności: praktykę przemysłową, zaplecze naukowo-techniczne oraz producentów / dystrybutorów: urządzeń, osprzętu i materiałów dodatkowych stosowanych w spawalnictwie  i  badaniach nieniszczących oraz wszelkiego rodzaju sprzętu pokrewnego i niezbędnego. Naszym celem konferencji jest uzupełnienie innych konferencji tematyką bliższą aplikacji przemysłowej.

Sprawozdania z konferencji w 2019 (w roku 2020 konferencja nie odbyła się) opublikowali: Biuletyn Instytutu Spawalnictwa  nr 4/19,  Welding Technology Review / Przegląd Spawalnictwa nr 6/19, Spajanie nr 3 (45)/2019

Organizatorzy planują, że w czasie konferencji zostanie wygłoszonych około 30 referatów, omawiających najnowsze zagadnienia obejmujące tematykę konferencji.

Referaty, przesłane zgodnie ze „wskazówkami dla Autorów”, zostaną opublikowane w Przeglądzie Spawalnictwa (Welding Technology Review) nr 4-6/21

Opłata za uczestnictwo wynosi 1.599,00 zł brutto (1.300+23%VAT) od osoby, a dla Autorów referatów naukowo-technicznych 738 zł brutto (600+23%VAT) – dotyczy tylko jednego Autora danego referatu. Opłata obejmuje: wszelkie koszty pobytu, za wyjątkiem opłaty hotelowej i dojazdu.  Ceny noclegu w Hotelu Wolin wynoszą: 154,00 zł w pokoju jednoosobowym i 122,50 zł/os. (brutto) w pokoju dwuosobowym, za dobę ze śniadaniem. Hotel jest płatny indywidualnie w recepcji gotówką lub kartą płatniczą. Przy hotelu jest bezpłatny parking monitorowany (na ogrodzonej parceli).

Ważniejsze daty:

 • zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (na druku „zgłoszenie uczestnictwa”) do wyczerpania miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń). Ale po wyczerpaniu owych miejsc, możliwe jest również uczestnictwo w konferencji, z rezerwacją noclegów we własnym zakresie. Jest to proste na stronie: com. Hotele w Mieście Międzyzdroje.
 • zgłoszenie zamiaru napisania referatu: do 19-02-2021. Prosimy o podanie tytułu roboczego oraz krótkiego streszczenia. Po akceptacji tematu przez Komitet Naukowy, prześlemy potwierdzenie (nie dotyczy Autorów poprzednich Konferencji i osób zaproszonych do napisania referatu)
 • przesłanie gotowego tekstu referatu do recenzji (w formie elektronicznej) bezpośrednio do

Redakcji  „PS” po zalogowaniu się na stronie www.pspaw.pl w terminie do 15-03-2021, zgodnie

ze„wskazówkami dla Autorów” (do pobrania na stronie: www.saperski.com.pl ).

Referaty dostarczone później mogą być wygłoszone bez drukowania.

 • opłatę konferencyjną prosimy dokonać w terminie do 07-05.-2021 lub wg uzgodnień
 • zgłoszenie wystąpienia promocyjnego (bez druku tekstu) do 23-042021
 • dostarczenie materiałów do rozprowadzenia do hotelu w Międzyzdrojach: do 17-05-2021 (do godz. 14-tej). pocztą na adres: Hotel WOLIN, p. Karolina Świerkot (opiekun konferencji) ul. Nowomyśliwska 76, 72-500 Międzyzdroje, z dopiskiem: „konferencja spawalnicza 17-20/05/2019” (dla hotelu start jest 17-go)
 • zgłoszenie uczestnictwa w wystawie technicznej (stoisko wystawowe): do 10-05-2021

Zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z promocji, w postaci:

 • zamieszczenia ogłoszeń, reklam i artykułów o charakterze promocyjnym w konferencyjnym numerze „Przeglądu Spawalnictwa”. Uzgodnienia prosimy dokonać bezpośrednio z Redakcją (e-mail: redakcja@pspaw.pl; tel.: 22 827 25 42; fax.: 22 336 14 79)
 • uczestnictwa w wystawie technicznej towarzyszącej konferencji i zlokalizowanej w holu przy sali konferencyjnej, opłata 147,60 zł/m2 (brutto), dla uczestników konferencji
 • rozpowszechnienia przez organizatorów druków informacyjno – reklamowych (np.: prospektów, katalogów itp. otrzymuje każdy uczestnik podczas rejestracji) – opłata 369 zł (brutto)
 • wygłoszenie referatu / komunikatu o charakterze promocyjnym podczas sesji plenarnej (czas do 15 min.) – dla uczestników konferencji bezpłatne
 • inne formy – wg uzgodnień.

Każdy uczestnik otrzyma imienne zaproszenie pocztą elektroniczną,  w tygodniu poprzedzającym Konferencję

Kontakt bezpośredni:

 • Bogusław Olech tel.: 601-795-718 (badania nieniszczące); e-mail: boguslawolech@wp.pl
 • Marek Saperski :  601-669-521 (spawalnictwo, uzgodnienia formalne) e-mail: biuro@saperski.com.pl
 • Korespondencję prosimy kierować do biura konferencji:  biuro@saperski.com.pl
 • a materiały prospektowe bezpośrednio do hotelu, na adres: Hotelu j.w.

 

Organizator formalny (i wystawca faktur):

Przedsiębiorstwo „BM” Marek Saperski, ul. Łukasiewicza 1A, 71-317 Szczecin, NIP: 852-126-68-45; Regon: 811044981

Szczecin 22.12.2020

 

Komitet Organizacyjny