Szanowni Państwo,
Przegląd Spawalnictwa/Welding Technology Review jest jednym z najstarszych czasopism
naukowych w Polsce, powstało w 1928 r. pod pierwotnym tytułem „Spawanie i Cięcie”.
Zgodnie ze „Scalonym wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów
z konferencji międzynarodowych” stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism
naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, czasopismo nie jest
ujęte na liście.
Wyłączenie czasopisma z wykazu przyczyniło się do znacznego zmniejszenia jego atrakcyjności,
szczególnie dla polskich naukowców, którzy w obecnej sytuacji często wybierają publikowanie
artykułów w wyżej punktowanych czasopismach zagranicznych.
Dodatkowo brak nawyku publikowania swoich dokonań przez kadrę inżynierską oraz
kierowniczą polskich zakładów produkcyjnych, spawalniczych powoduje, że czasopismo boryka się
ze złożeniem treści merytorycznych do każdego numeru. Jednocześnie czasopismo dysponuje stałą
bazą czytelników, prenumeratorów jak i reklamodawców. Nie brakuje nam także, materiałów
z życia społeczności spawalników i organizowanych wydarzeń.
Z powyższych powodów nie jesteśmy już miesięcznikiem, w latach 2020-2021 czasopismo
było dwumiesięcznikiem, a od tego roku funkcjonujemy jako rocznik i podejmujemy próby
włączenia czasopisma do wyżej wymienionego wykazu (wydawanie rocznika nie narzuca ilości oraz
rytmu wydawanych numerów).
Zespół Redakcyjny