Szczecin – Zarząd

Zarząd Szczecińskiej Sekcji Spawalniczej SIMP stanowią:

 


Mgr inż. Marek Saperski – przewodniczący,

 

Mgr inż. Stanisław Słodziński  – z-ca przewodniczącego – członek,

 

Mgr inż. Andrzej Zaborowski   – z-ca przewodniczącego – sekretarz.