Historia

70 lat sekcji spawalniczej SIMP (1934 – 2004) 

70 lat to wiek dojrzały, skłaniający do refleksji i pozwalający na podjęcie próby skrótowego podsumowania działalności. Sekcja Spawalnicza została utworzona 14 marca 1934 r. na inauguracyjnym zebraniu w gmachu NOT w Warszawie przy ul. Czackiego 3, przyjmując oficjalną nazwę: Sekcja Inżynierów Spawaczy (SIS) Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich. Pierwszymi pracami Sekcji kierowali i stanowili jej Zarząd inżynierowie: Zygmunt Rytel, Zygmunt Dobrowolski, Stanisław Jabłoński, Michał Skarbiński i Tadeusz Maliszewski.

Wcześniej, bo 77 lat temu, tj. w 1927 r. powstał Związek Przemysłu Acetylenowego i Tlenowego – protoplasta Sekcji, powołany przez 12 instytucji z siedzibą w Katowicach i Oddziałem w Warszawie. W dwa lata później decyzją Walnego Zgromadzenia Związek ten przyjął nazwę Stowarzyszenia dla Rozwoju Spawania i Cięcia Metali w Polsce. Wykazywało ono sporą aktywność, wydając m.in. już od 1928 r. miesięcznik „Spawanie i Cięcie Metali”, którego kontynuatorem jest Przegląd Spawalnictwa, obchodzący w ubiegłym roku jubileusz 75-lecia.

Zmarły w 2003 r. prof. dr inż. Leszek Nekanda-Trepka, wielce zasłużony nestor polskich spawalników, był członkiem Sekcji Spawalniczej o najdłuższym stażu, a mianowicie od 1937 r., a więc przez 66 lat. Był On, obok tak znanych postaci jak: prof. S. Bryła, inż. Z. Dobrowolski, inż. B. Szupp, dr R, Szner, inż. J. Hillar oraz wielu innych, uczestnikiem pierwszego Polskiego Zjazdu Spawalniczego w Warszawie, który odbył się w lutym 1939 r. Wzięło w nim udział 451 uczestników, którzy wysłuchali 55 referatów. Świetne perspektywy rozwoju spawalnictwa i działalności Sekcji Spawalniczej SIMP zostały brutalnie przerwane we wrześniu 1939 r.

Pracami Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej SIMP od początku jej istnienia kierowali:

 • inż. Zygmunt Rytel 1934 – 1935
 • prof. Zygmunt Dobrowolski 1936 – 1939 i po wojnie do 1962
 • inż. Stanisław Rudowski 1963 – 1970
 • dr Zdzisław Leśniak 1970 – 1977
 • prof. Stanisław Piwowar 1977 – 1981
 • prof. Mieczysław Myśliwiec 1982 – 1987
 • prof. Roman Kensik 1987 – 1990
 • doc. Henryk Zatyka 1990 – 1994
 • inż. Michał Wińcza 1994 – 1998
 • prof. Andrzej Kolasa 1998 – 2000
 • inż. Michał Wińcza (p. o.) 2000 – 2002
 • dr Jan Plewniak 2002 – do dziś

Prof. Stanisław Piwowar od 1998 r. jest Honorowym Prezesem Sekcji Spawalniczej. ,

Znaczącą datą w działalności Sekcji był rok 1985, w którym obchodzono stulecie wynalezienia spawania łukowego przez inż. Stanisława Olszewskiego. Dla uczczenia tego doniosłego wydarzenia, Zarząd Główny Sekcji Spawalniczej, mimo dużych trudności organizacyjno-formalnych, doprowadził do wybicia w Mennicy Warszawskiej medalu noszącego imię polskiego wynalazcy.
Medal jest przyznawany od 1987 r. osobom i firmom, które mają niezaprzeczalne zasługi dla rozwoju spawalnictwa.

Przez 18 lat wręczono 145 medali, a pierwsze 15 otrzymali: prof. Zygmunt Dobrowolski (pośmiertnie) prof. Józef Pilarczyk (pośmiertnie) doc. Bolesław Szupp (pośmiertnie) Instytut Spawalnictwa Przegląd Spawalnictwa, PERUN, Huta Baildon, prof. Arata Yoshiaki (Japonia), prof. Zdzisław Szczeciński, prof. Stanisław Piwowar, prof. Mieczysław Myśliwiec, prof. Jan Węgrzyn, doc. Irydion Kubiszyn, OZAS Opole, prof. Leszek Nekanda-Trepka.

We wrześniu 2001 r. w siedzibie firmy Cloos w Świdnicy nastąpiło formalne podpisanie porozumienia z Polskim Towarzystwem Spawalniczym. Współpraca między dwoma organizacjami przebiega bez zarzutu. Istnieje storę prawdopodobieństwo, że w niedalekiej przyszłości dojdzie do ich połączenia i powstanie jedno, silne stowarzyszenie integrujące spawalników polskich. Rzecznikiem tych zamierzeń są zarówno działacze Sekcji wraz z jej prezesem oraz Polskie Towarzystwo Spawalników z prezesem dr inż. E. Dobajem.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe, niemałe osiągnięcia Sekcji Spawalniczej nie można zaprzepaścić tego dorobku, lecz życzyć jej członkom kolejnych dostojnych jubileuszy. Przy obecnym stopniu rozwoju spawalnictwa jest miejsce dla rozwiązywania wielu problemów w ramach działającej organizacji, jednoczącej wszystkich spawalników polskich i dającej dużo satysfakcji zawodowej.

Trudno w krótkiej notatce zawrzeć wszystkie znaczące osiągnięcia Sekcji Spawalniczej na przestrzeni minionych 70 lat. Dość powiedzieć, że Sekcja była organizatorem lub współorganizatorem tzw. numerowanych 48. krajowych konferencji spawalniczych. Zachodniopomorska Sekcja organizuje już XII Konferencję, odbyło się kilkaset seminariów, kilkadziesiąt konferencji regionalnych, a także bardzo wiele odczytów, kursów, wystaw, wyjazdów technicznych itp.