Częstochowa – Zarząd

 

Zarząd Częstochowskiej Sekcji Spawalniczej SIMP stanowią:

 


Dr inż. Kwiryn Wojsyk – przewodniczący,

 

Dr inż. Jan Plewniak  – z-ca przewodniczącego,

 

Dr hab inż. Krzysztof Kudła – sekretarz,

 

Mgr inż. Jerzy Kozłowski – skarbnik,

 

Mgr inż. Paweł Wilk – członek – oddelegowany – Pełnomocnik ZG Sekcji Spawalniczej

d/s strony internetowej.