Zapraszamy do zapoznania się z wnioskiem Oddziału Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej SIMP o przyznanie medalu im. inż. Stanisława Olszewskiego dla kol. dr inż. Piotra Białuckiego za zasługi dla Polskiego i światowego spawalnictwa.

Materiał w formacie PDF Wniosek. Kol. dr inż. Piotr Białucki

 

Dolnośląska  Sekcja                                                                                                                                                                                       Wrocław 26-02-2019

Spawalnicza SIMP

 

 

WNIOSEK

o przyznanie „Medalu imienia inż. Stanisława Olszewskiego

 

 

  1. Dane identyfikacyjne
  • Imiona nazwisko: Piotr Białucki
  • Miejsce pracy: Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa

 

  1. Edukacja, stopnie naukowe i uprawnienia zawodowe
  • Szkoła średnia: Technikum Mechaniczne w Nysie
  • Studia wyższe: studia dzienne magisterskie 5-letnie, Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, Wydział Mechaniczny, kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Spawalnictwo, egzamin dyplomowy- 1975, po ukończeniu studiów uzyskał tytuł: magistra inżyniera.
  • studia dzienne doktoranckie, Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, na Wydział Mechanicznym w Instytucie technologii Budowy Maszyn w Zakładzie Spawalnictwa, rok ukończenia 1979r., po złożeniu egzaminów doktorskich i obronie pracy doktorskiej, której promotorem był prof. dr hab. inż. Władysław Kaczmar uzyskał tytuł naukowy: doktora nauk technicznych.
  • Kurs Europejskiego Inżyniera Spawalnika (European Welding Engineer) – EWE/IWE, Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu Spawalnictwa, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach; rok ukończenia 1998 r, zakończony otrzymaniem dyplomu Europejskiego Inżyniera Spawalnika (European Welding Engineer) – EWE/IWE dyplom EWE(PL/EWE/000224/98)
  • Kurs badań magnetycznych II stopnia, zakończony w roku 1998.

 

  1. Doświadczenie zawodowe:
  • 1977-1981 studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej, na Wydziale Mechanicznym w Instytucie Technologii Budowy Maszyn w Zakładzie Spawalnictwa.
  • Od 10.1981 do 02.2014 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Technologii Budowy Maszyn (przemianowanym na Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji) na Wydziale Mechanicznym, w Zakładzie Spawalnictwa,  Politechniki Wrocławskiej
  • Od 2014 zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa, Politechniki Wrocławskiej.
  • Jest promotorem prac dyplomowych o specjalności spawalniczej. Wypromował ponad 300 inżynierów i magistrów inżynierów tej specjalności na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.
  • Wykładowca na 23 kursach Europejskiego/Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika w ramach studiów podyplomowych „Procesy spajania, projektowanie i wytwarzanie struktur spawanych” na Politechnice Wrocławskiej
  • Wykładowca na 7 kursach Europejskiego/Międzynarodowego Mistrza Spawalnika
  • Konsultant techniczny Głównego Spawalnika firmy Volvo we Wrocławiu w 2000r
  • Z-ca kierownika projektu unijnego pt. „Podniesienie konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego poprzez szkolenia personelu” w latach: 2006-2008
  • Uczestnik zespołu badawczego budowy wielokanałowej linii kryogenicznej XATL1 przesyłu ciekłego helu przeznaczonego dla DESY -centrum badawczego w Hamburgu. W latach: 2010-2011 – opracowanie technologii spawania wielokanałowej linii XATL1
  • Wykładowca oraz instruktor na licznych kursach szkoleniowych i konsultacjach technicznych z zakresu technologii spawania w zakładach pracy wytwarzających konstrukcje spawane w latach: – 2006 – 2018
  • Biegły sądowy w zakresie materiałoznawstwa, 2018 r.

 

  1. Działalność zawodowa:
  • Członek rady Instytutu Technologii Budowy Maszyn na Wydziale Mechanicznym PWr w latach: 2012 – 2014
  • Członek Komisji Hospitującej na Wydziale Mechanicznym, na kierunku Transport PWr kadencje Rady Wydziału Mechanicznego w latach: – 2012-2016, 2016-2020
  • Członek Komisji Egzaminów Dyplomowych na Wydziale Mechanicznym PWr, kadencje Rady Wydziału Mechanicznego lata: 2012-2016,
  • Recenzje artykułów naukowych w renomowanych czasopismach zagranicznych i krajowych:

– autor recenzji artykułów dla Przeglądu Spawalnictwa (Welding Technology Review)

  • Sekretarz organizacyjny Konferencji:

– 44. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza. „Postęp i innowacje w spawalnictwie”.  Wrocław, 23-25 września 2002r

  • Sekretarz Komitetu Naukowego konferencji:

– I Międzynarodowa konferencja. Napawanie – postęp i zastosowania. Wrocław, 19-21 września 2011,

  • Członek komitetów organizacyjnych:

– Naukowych Konferencji Spawalniczych monotematycznych organizowanych przez Politechnikę Wrocławską,

 

  1. Działalność społeczna:

Członek SIMP-u. Przynależność do następujących sekcji:

– Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej

– Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej

 

  1. Publikacje naukowe, wygłoszone referaty:

autor 154 prac naukowych, w tym:

– 40 artykułów w czasopismach naukowych,

– 27 referatów konferencyjnych,

– 4 rozdziały w książkach,

– 1 rozdział w skrypcie PWr

– 1 patent

– 81 prac niepublikowanych

 

Wykaz wybranych prac:

  1. Ambroziak Andrzej.  Białucki Piotr. Lange Artur. Ziółkowski Grzegorz J. Derlukiewicz Wiesław. Goławska Karolina. Badania połączeń miedzianych zgrzewanych ultradźwiękowo. Welding Technology Review = Przegląd Spawalnictwa. 2018, vol. 90, nr 8, s. 22-25
  2. Lange Artur, Białucki Piotr, Ambroziak Andrzej, Derlukiewicz Wiesław, Harapińska Ewa, Kosman Andrzej. Wybrane własności aluminiowych złączy spawanych wiązką elektronów. Welding Technology Review = Przegląd Spawalnictwa. 2017, vol. 89, nr 8, s. 17-21
  3. Lange Artur, Ambroziak Andrzej, Derlukiewicz Wiesław, Białucki Piotr, Chmielewski Jan. Weryfikacja jakości połączeń lutowanych z miedzi za pomocą badań rentgenowskich. Przegląd Spawalnictwa. 2016, vol. 88, nr 9, s. 91-94.
  4. Lange Artur, Białucki Piotr. Derlukiewicz Wiesław, Ambroziak Andrzej. Mach Tomasz, Zwierzchowski Maciej. Badanie własności złączy ze stali S690QL spawanej metodą MAG. Przegląd Spawalnictwa. 2015, vol. 87, nr 6, s. 9-12.
  5. Ambroziak Andrzej, Białucki Piotr, Derlukiewicz Wiesław, Lange Artur. Właściwości złączy spawanych ze stali dwufazowej DP600 metodą MAG. Przegląd Spawalnictwa. 2014, R. 86, nr 9, s. 3-8.
  6. Ambroziak Andrzej, Białucki Piotr, Derlukiewicz Wiesław, Lange Artur, Dudkiewicz Paweł. Wpływ liczby napraw na właściwości złączy spawanych ze stali drobnoziarnistych. Przegląd pawalnictwa. 2012, R. 84, nr 10, s. 36-42.
  7. Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Pękanie złączy spawanych ze stali H18N9S / Piotr Białucki, Stefan Kozerski. W: Spawanie w energetyce : XVI Międzynarodowa konferencja, Opole-Jarnołtówek, 23-25 kwietnia 2008 / [red. Andrzej Nowak]. Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, [2008]. s. 106-112.
  8. Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Study of adhesion of different plasma-sprayed coatings to aluminium. Surface & Coatings Technology. 2006, vol. 201, nr 5, s. 2061-2064. Punktacja MNiSW z 2010: 32
    Lista Filadelfijska – T IF – 01.559
  9. Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Natryskiwanie cieplne w regeneracji części maszyn. Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce. 2005, nr 4, s. 12-15.
  10. Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Możliwości napawania zestawów kołowych bez wywiązywania. Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce. 2005, nr 1, s. 19-23.
    Rodzaj pracy: artykuły; zasięg: lokalny
  11. Kozerski Stefan, Białucki Piotr, Białas Kazimierz, Ziemba Henryk: Powłoki z brązów aluminiowych natryskiwanych plazmowo. Przegląd Spawalnictwa. 2002, R. 74, nr 8-10, s. 112-113.
    Referat z 44. Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej nt. Postęp i innowacje w spawalnictwie. Wrocław 23-25 września 2002.
  12. Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Wpływ rodzaju topnika i drutu przy spawaniu łukiem krytym stali P55 na własności napoiny. Przegląd Spawalnictwa. 2002, R. 74, nr 8-10, s. 109-111.
    Referat z 44. Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej nt. Postęp i innowacje w spawalnictwie. Wrocław 23-25 września 2002
  13. Białas Kazimierz, Białucki Piotr, Kozerski Stefan, Ziemba Henryk: Brązy aluminiowe napawane na stalach metodami TIG i plazmą. Rudy i Metale Nieżelazne. 2002, R. 47, nr 6, s. 281-283.
  14. Białas Kazimierz, Białucki Piotr, Kozerski Stefan, Ziemba Henryk: Budowa i właściwości powłok z brązów aluminiowych na podłożach stalowych. Rudy i Metale Nieżelazne. 2002, R. 47, nr 2, s. 76-79. Referat z 147 Kwartalnej Konferencji Naukowo-Technicznej Oddziału Metali Nieżelaznych SITPH. Ustroń, 14-15 marca 2002
  15. Białas Kazimierz, Białucki Piotr, Kozerski Stefan, Ziemba Henryk: Napoiny z brązu aluminiowego nanoszone plazmowo na podłożach stalowych. Rudy i Metale Nieżelazne. 2002, R. 47, nr 1, s. 21-25.
  16. Białas Kazimierz, Białucki Piotr, Kozerski Stefan, Ziemba Henryk: Proszki z brązu aluminiowego do napawania i natryskiwania plazmowego. Rudy i Metale Nieżelazne. 2001, R. 46, nr 11, s. 593-596.
    Referat z IV konferencji nt. Odkształcalność metali i stopów. Łańcut, 19-22 listopada 2001
  17. Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Budowa warstw napawanych w urządzeniach do przeróbki materiałów gumowych. Przegląd Spawalnictwa. 2001, R. 73, nr 5, s. 8, 13-14.
  18. Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Wpływ napawania gazowego proszkiem na strukturę i własności żeliwa sferoidalnego. W: Obróbka powierzchniowa. II Ogólnopolska konferencja naukowa, Częstochowa-Kule, 9-12.10.1996. Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, [1996]. s. 579-585.
  19. Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Wybrane własności warstw ze stopu Ł83 natryskiwanych cieplnie. W: Spawanie w energetyce. VIII Międzynarodowa konferencja, Tatrzańska Łomnica-Matliare, 24-27.09.1996. [Opole : Wydaw. Instytut Śląski, 1996]. s. 80-86.
  20. Kozerski Stefan, Sikorski Andrzej, Białucki Piotr: Influence of tungsten carbide on properties of plasma surfaced coatings. W: Thermische Spritzkonferenz. TS 96. Vortraege und Posterbeitraege der gleichnamigen Internationalen DVS-Tagung, Essen, vom 6. bis 8. Maerz 1996. Dusseldorf : DVS-Verlag, 1996. s. 429-430. Zsfassung. (DVS-Berichte; Bd 175)
  21. Białucki Piotr, Kozerski Stefan, Sikorski Andrzej: Influence of hardening elements on properties of NiAl sprayed coatings. W: Thermische Spritzkonferenz. TS 96. Vortraege und Posterbeitraege der gleichnamigen Internationalen DVS-Tagung, Essen, vom 6. bis 8. Maerz 1996. Dusseldorf : DVS-Verlag, 1996. s. 404-406. (DVS-Berichte; Bd 175)
  22. Sikorski Andrzej, Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Properties of ferrochromium thermal sprayed layers with different carbon contents. W: Thermische Spritzkonferenz. TS 96. Vortraege und Posterbeitraege der gleichnamigen Internationalen DVS-Tagung, Essen, vom 6. bis 8. Maerz 1996. Dusseldorf : DVS-Verlag, 1996. s. 65-67 (DVS-Berichte; Bd 175)
  23. Bartnik Zbigniew, Białucki Piotr, Kozerski Stefan, Bork P, Schrader B, Clinton G, Davies K, Guglielmi F, Pawlowski L: Improvements in manufacturing technology of wear resistant plasma sprayed Cr2O3 coatings. W: Thermal spray. International Advances in Coatings Technology. Proceedings of the International Thermal Spray Conference. Thermal Spray Division of ASM International, Orlando, Florida USA, 28 May-5 June 1992. [B.m. : b.w., 1992]. s. 983-993.
  24. Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Wpływ warstwy podkładowej na trwałość powłoki ceramicznej natryskiwanej na podłoże AK20. W: Postęp w technologiach, urządzeniach i materiałach do spawania i napawania. XXXV Krajowa Konferencja Spawalnicza. Sekcja Spawalnicza SIMP w Częstochowie, PCzęst, Częstochowa, październik 1992. [B.m. : b.w., 1992]. s. 94-103.
  25. Kozerski Stefan, Białucki Piotr: Wpływ chromu i aluminium na strukturę warstw NiCrAl natryskiwanych plazmowo. W: Postęp w technologiach, urządzeniach i materiałach do spawania i napawania. XXXV Krajowa Konferencja Spawalnicza. Sekcja Spawalnicza SIMP  Częstochowie, PCzęst, Częstochowa, październik 1992. [B.m. : b.w., 1992]. s. 104-109.
  26. Kozerski Stefan, Białucki Piotr: Wpływ składu warstwy podkładowej na odporność barier cieplnych na cykliczne zmiany temperatur. W: Tendencje rozwojowe w technologii maszyn. VII Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. Sekcja 3. Odlewnictwo i spawalnictwo, [Zielona Góra, 18-19 wrzesień 1992]. Cz. 2. Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1992. s. 105-110.
  27. Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Wpływ zawartości chromu i aluminium na współczynnik rozszerzalności liniowej warstw typu FeCrAl natryskiwanych plazmowo. W: Tendencje rozwojowe w technologii maszyn. VII Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. Sekcja 3. Odlewnictwo i spawalnictwo, [Zielona Góra, 18-19 wrzesień 1992]. Cz. 2. Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1992. s. 111-118.
  28. Kozerski Stefan, Białucki Piotr: Structure investigation of ZrO2-Y2O3 layers after long – term annealing. W: Thermische Spritzkonferenz TS 90 Internationale DVS – Tagung. Vortraege und Posterbeitraege, Essen, vom 29. bis 31. August 1990. Dusseldorf : DVS-Verlag, 1990. s. 236-238 (DVS-Berichte; Bd 130)
  29. Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Distribution of residual stresses in plasma sprayed oxide layers. W: Thermische Spritzkonferenz TS 90 Internationale DVS – Tagung. Vortraege und Posterbeitraege, Essen, vom 29. bis 31. August 1990. Dusseldorf : DVS-Verlag, 1990. s. 238-240 (DVS-Berichte; Bd 130)
  30. Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Utwardzanie powierzchni stali kwasoodpornej za pomoca napawania proszkami. W: Tendencje rozwojowe w technologii maszyn. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Zielona Góra, [21-22 wrzesień] 1990. Sekc. 3. Odlewnictwo i spawalnictwo. Technologia i urządzenie odlewnicze. Metalurgia, metaloznawstwo i spawalnictwo. Zielona Góra : WSI, 1990. s. 219-224.
  31. Białucki Piotr, Kaczmarek Ryszard, Kozerski Stefan: Analiza wytrzymałości zmęczeniowej elementów natryskiwanych cieplnie. Eksploatacja Maszyn. 1987, R. 16, z. 2/3, 10.
  32. Białucki Piotr, Kozerski Stefan, Kaczmar Władysław: Napawanie plazmowe elementów koparki. Eksploatacja Maszyn. 1986, R. 15, nr 2/3, s. 20-21.
  33. Kozerski Stefan, Białucki Piotr, Kaczmar Władysław: Możliwości regeneracji wałów korbowych silników wysokoprężnych. Eksploatacja Maszyn. 1986, R. 15, nr 2/3, s. 18-19.
  34. Kaczmar Władysław, Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Przykłady zastosowań natryskiwania plazmowego do naprawy części maszyn. Eksploatacja Maszyn. 1985, R. 14, nr 2/3, s. 16-17.

 

  1. Opracowania dla przemysłu, niepublikacje, raporty i prace niepublikowane
  1. Andrzej Ambroziak, Piotr Białucki, Artur Lange. Opracowanie i wdrożenie nowej technologii spawania obwodowego retorty pieca do azotowania ze stopu niklu Inconel 600. Dla Firmy InterCastor Sp. z o.o, Połupin. 2017 r. Rodzaj pracy: raporty serii SPR niepubl.
  2. Andrzej Ambroziak, Piotr Białucki„Rekomendacje technologii naprawy napawaniem powierzchni bębna suszarki”. Wykonano dla Evoqua Water Technologies S.r.l, Via Torino –Oczyszczalnia ścieków w Janówku W-w. 2016 r. Rodzaj pracy: raporty serii SPR niepubl.
  3. Andrzej Ambroziak, Piotr Białucki technologia naprawy spoin w korytach rozpływowych na filtrach w zpw na mokrym dworze MPWiK W-w. 2016 r. Rodzaj pracy: raporty serii SPR niepubl.
  4. Andrzej Ambroziak, Piotr Białucki, Artur Lange. Badania radiologiczne połączeń lutowanych. Dla Viessmann Technika Grzewcza SP, ul. Jaworzyńska 289, 59-220 Legnica. 2016 r. Rodzaj pracy: raporty serii SPR niepubl.
  5. Ambroziak Andrzej, Białucki Piotr, Derlukiewicz Wiesław, Lange Artur. Analiza materiałowa i technologiczna wymiennika ciepła gazowego modułu grzewczego. Dla ISIS Sp. z o.o. Raków 26 w ramach bonu innowacyjnego z WCCT. 2016 r. Rodzaj pracy: raporty serii SPR niepubl.
  6. Białucki Piotr, Kozerski Stefan: The bond strength of plasma sprayed layers onto aluminium substrate. W: Les Deuxiemes Rencontres Internationales sur la Projection Thermique. University Lille. Lille, 1 & 2 Decembre 2005. [B.m. : b.w.], 2005. s. 283-291, 9 rys. 2 tab. bibliogr. 2 poz.
  7. Ambroziak Andrzej, Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Przyczyny pękania złączy spawanych ze stali H13JS o grubości 8 mm podczas zwijania blach. Raporty Inst. Technol. Masz. Autom. PWroc. 2005, Ser. SPR nr 11, 11 s. : rys., tab. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  8. Ambroziak Andrzej, Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Przyczyny pękania złączy spawanych o grubości 6 mm w rurociągu spalin ze stali H18N9S. Raporty Inst. Technol. Masz. Autom. PWroc. 2005, Ser. SPR nr 9, 12 s. : rys., tab. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  9. Ambroziak Andrzej, Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Analiza spawalności rur. Raporty Inst. Technol. Masz. Autom. PWroc. 2002 Ser. SPR nr 23, 9 s. : 10 rys., 1 tab. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  10. Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Analiza jakości wykonania okien uchylnych w autobusach V 7000 : Cz. 2. Raporty Inst. Technol. Masz. Autom. PWroc. 2002 Ser. SPR nr 22, 14 s. : 16 rys. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  11. Ambroziak Andrzej, Białucki Piotr, Kozerski Stefan, Porochoński Artur: Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności napoin z brązu aluminiowego. Raporty Inst. Technol. Masz. Autom. PWroc. 2002 Ser. SPR nr 27, 18 s. : 18 rys., 3 tab., bibliogr. 11 poz. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  12. Rusiński Eugeniusz, Lewandowski Tadeusz, Białucki Piotr, Kozerski Stefan, Malcher Kazimierz, Słomski Wiktor: Przegląd technologii napraw i remontów maszyn dołowych w aspekcie ograniczenia do minimum prac spawalniczych pod ziemią : Etap II. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWroc. 2002 Ser. SPR nr 31, 148 s. : rys. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  13. Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Analiza jakości wykonania okien uchylnych w autobusach V 7000. Raporty Inst. Technol. Masz. Autom. PWroc. 2002 Ser. SPR nr 9, 15 s. : 20 rys. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  14. Białas Kazimierz, Białucki Piotr, Gronostajski Jerzy, Grzegorzewicz Tadeusz, Kozerski Stefan, Ziemba Henryk: Wieloskładnikowe brązy aluminiowe na powłoki uszlachetniające i regeneracyjne elementów roboczych dużych tłoczników i innych narzędzi do przeróbki plastycznej na zimno. Raporty Inst. Technol. Masz. Autom. PWroc. 2002 Ser. SPR nr 8, 107 s. : rys., tab., bibliogr. 11 poz. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  15. Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Analiza przyczyn pękania zbiorników paliwa w autobusach V 7000. Raporty Inst. Technol. Masz. Autom. PWroc. 2002 Ser. SPR nr 7, 13 s. : 18 rys., 2 tab.
    Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  16. Rusiński Eugeniusz, Lewandowski Tadeusz, Białucki Piotr, Kozerski Stefan, Malcher Kazimierz, Słomski Wiktor: Przegląd technologii napraw i remontów maszyn dołowych w aspekcie ograniczenia do minimum prac spawalniczych pod ziemią. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWroc. 2001 Ser. SPR nr 53, 93 s. : rys., tab., bibliogr. 4 poz. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  17. Białas Kazimierz, Białucki Piotr, Gronostajski Jerzy, Kozerski Stefan, Ziemba Henryk: Wieloskładnikowe brązy aluminiowe na powłoki uszlachetniające i regeneracyjne elementów roboczych dużych tłoczników i innych narzędzi do przeróbki plastycznej na zimno. Raporty Inst. Technol. Masz. Autom. PWroc. 2000 Ser. SPR nr 6, 5 s. : 5 tab.
    Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  18. Kozerski Stefan, Białucki Piotr: Badanie własności napoin na powierzchniach bocznych zestawów kołowych wagonów towarowych. Raporty Inst. Technol. Masz. Autom. PWroc. 1999 Ser. SPR nr 25, 14 s. : 10 rys., 2 tab. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  19. Kozerski Stefan, Białucki Piotr: Badania możliwości zwiększenia trwałości napawanych obręczy kołowych zestawów kolejowych. Raporty Inst. Technol. Masz. Autom. PWroc. 1999 Ser. SPR nr 12, 37 s. : 49 rys., 8 tab., bibliogr. 1 poz. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  20. Kozerski Stefan, Białucki Piotr: Badanie możliwości napawania drutem pełnym SpG4N obręczy zestawów kołowych kolejowych ze stali P60T. Raporty Inst. Technol. Masz. Autom. PWroc. 1998 Ser. SPR nr 40, 25 s. : 20 rys., 5 tab. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  21. Białucki Piotr, Dudziński Włodzimierz, Kolanek Czesław, Kozerski Stefan, Sroka Zbigniew J, Walkowiak Wojciech W: Badania silnika 6CT107 z pokryciem ceramicznym głowicy. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWroc. 1998 Ser. SPR nr 77, 27 s. : 23 rys., 1 tab. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  22. Walkowiak Wojciech W, Kolanek Czesław, Dudziński Włodzimierz, Białucki Piotr, Kozerski Stefan, Sroka Zbigniew J: Badania nad zastosowaniem powłok ceramicznych w budowie silników spalinowych. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWroc. 1997 Ser. SPR nr 63, 58 s. : 30 rys., 6 tab., bibliogr. 3 poz.
    Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  23. Kozerski Stefan, Białucki Piotr: Ocena przydatności stanowiska do celów napawania obręczy zestawów kołowych. Raporty Inst. Technol. Masz. Autom. PWroc. 1997 Ser. SPR nr 11, 39 s. : 15 rys., 4 tab. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  24. Drozd Czesława, Kolanek Czesław, Kuśmidrowicz Jerzy, Walkowiak Wojciech W, Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Zastosowanie powłok i elementów ceramicznych w silnikach spalinowych pod kątem zwiększenia odporności na obciążenia cieplne oraz poprawy sprawności i trwałości silnika : Etap V /. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr. 1990 Ser. SPR nr 51, 87 s. : 70 rys., 20 tab. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  25. Kozerski Stefan, Białucki Piotr: Badanie własności warstw NiCrALY natryskiwanych plazmowo przeznaczonych do pracy w wysokich temperaturach : Etap V /. Raporty Inst. Technol. Bud. Masz. PWr. 1990 Ser. SPR nr 37, 62 s. : 45 rys., 17 tabl., bibliogr. 7 poz. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  26. Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Proszek metalowy do natryskiwania plazmowego o stopiwie odpornym na korozje gazową : Etap III. Technologia produkcji proszku i warunki techniczne jego odbioru /. Raporty Inst. Technol. Bud. Masz. PWr. 1990 Ser. SPR nr 3, 25 s. : 1 rys., 1 tab., bibliogr. 2 poz. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  27. Kaczmar Władysław, Kozerski Stefan, Białucki Piotr: Opracowanie technologii otrzymywania proszku nicraly przeznaczonego do natryskiwania plazmowego : Etap IV /. Raporty Inst. Technol. Bud. Masz. PWr. 1989 Ser. SPR nr 39, 30 s. : 12 rys., 7 tab., bibliogr. 9 poz. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  28. Kaczmar Władysław, Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Proszek metalowy do natryskiwania plazmowego o stopiwie odpornym na korozje gazowa : Etap II. Partia informacyjna i ocena jej wlasnosci. Raporty Inst. Technol. Bud. Masz. PWr. 1989 Ser. SPR nr 20, 20 s. : 10 rys., 2 tab., bibliogr. 3 poz. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  29. Drozd Czesława, Kolanek Czesław, Kuśmidrowicz Jerzy, Walkowiak Wojciech W, Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Zastosowanie powłok i elementów ceramicznych w silnikach spalinowych pod kątem zwiększenia odporności na obciążenia cieplne oraz poprawy sprawności i trwałości silnika : Etap IV. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr. 1989 Ser. SPR nr 125, 100 s. : 60 rys., 14 tab. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  30. Kaczmar Władysław, Kozerski Stefan, Białucki Piotr: Optymalizacja skladu proszkow nicral na powloki natryskiwane plazmowo ze wzgledu na odpornosc na utlenianie i maly wspolczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej w temperaturach do 900 deg Raporty Inst. Technol. Bud. Masz. PWr. 1988 Ser. SPR nr 29, 51 s. : 6 rys., 28 tabl., bibliogr. 10 poz. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  31. Kaczmar Władysław, Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Proszek metalowy do natryskiwania plazmowego o stopiwie odpornym na korozje gazowa. Raporty Inst. Technol. Bud. Masz. PWr. 1988 Ser. SPR nr 26, 93 s. : 47 rys., 9 tabl., bibliogr. 45 poz. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  32. Kaczmar Władysław, Kozerski Stefan, Białucki Piotr: Opracowanie technologii wykonania proszku podkladowego typu nicral metoda rozpylania do natryskiwania plazmowego palnikiem o luku wewnetrznym / Raporty Inst. Technol. Bud. Masz. PWr. 1988 Ser. SPR nr 3, 47 s. : 29 rys., bibliogr. 18 poz. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  33. Drozd Czesława, Kolanek Czesław, Kuśmidrowicz Jerzy, Miksiewicz Krzysztof, Walkowiak Wojciech W, Białucki Piotr, Kozerski Stefan, Kułażyński Marek, Tchorzewski Grzegorz*: Zastosowanie powłok i elementów ceramicznych w silnikach spalinowych pod kątem zwiększenia odporności na obciążenia cieplne oraz poprawy sprawności i trwałości silnika : Etap III. Badania laboratoryjne, funkcjonalne i hamowanie silników spalinowych z elementami oraz pokryciami ceramicznymi / Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr. 1988 Ser. SPR nr 177, 133 s. : 71 rys., 51 tab. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  34. Kozerski Stefan, Białucki Piotr, Kaczmar Władysław: Wytwarzanie proszkow i badanie utleniania warstw typu nicral w podwyzszonych temperaturach / Raporty Inst. Technol. Bud. Masz. PWr. 1987 Ser. SPR nr 55, 51 s. : 29 rys., 23 tab., bibliogr. 11 poz. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  35. Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Proszek metalowy typu fecral do natryskiwania plazmowego o stopiwie odpornym na korozje gazowa. Raporty Inst. Technol. Bud. Masz. PWr. 1987 Ser. SPR nr 36, 66 s. : 38 rys., 2 tab., bibliogr. 37 poz. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  36. Drozd Czesława, Kuśmidrowicz Jerzy, Kolanek Czesław, Miksiewicz Krzysztof, Walkowiak Wojciech W, Białucki Piotr, Kozerski Stefan, Kaluzynski Marek*, Librant Zdzislaw*, Szulc-Piwowarska Barbara, Rosiak Eugenia*, Wala Danuta, Werner Bogusława: Zastosowanie powlok i elementow ceramicznych w silnikach spalinowych pod katem zwiekszenia odpornosci na obciazenia cieplne oraz poprawy sprawnosci i trwalosci silnika : Etap 2. Badania wlasnosci materialowych wykonanych powlok i elementow ceramicznych silnikow spalinowych. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr. 1987 Ser. SPR nr 150, 117 s. : 115 rys., bibliogr. 4 poz. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  37. Kaczmar Władysław, Kozerski Stefan, Białucki Piotr, Kowalski Marek, Kaczmarek Ryszard: Utlenianie i rozpad warstw typu ni-al i ni-cr w warunkach podwyzszonych temperatur . Raporty Inst. Technol. Bud. Masz. PWr. 1986 Ser. SPR nr 38, 72 s. : 32 rys., 19 tab., bibliogr. 22 poz. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  38. Kaczmar Władysław, Białucki Piotr, Kaczmarek Ryszard, Kozerski Stefan: Opracowanie technologii regeneracji walow korbowych za pomoca metalizacji gazowej. Raporty Inst. Technol. Bud. Masz. PWr. 1986 Ser. SPR nr 8, 22 s. : 2 rys., 3 tab., bibliogr. 7 poz. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  39. Balucki Piotr, Drozd Czesława, Kolanek Czesław, Kozerski Stefan, Kuśmidrowicz Jerzy, Miksiewicz Krzysztof, Wala Danuta, Walkowiak Wojciech W: Zastosowanie powlok i elementow ceramicznych w silnikach spalinowych pod katem zwiekszenia odpornosci na obciazenia cieplne oraz poprawy sprawnosci i trwalosci silnika. Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz. PWr. 1986 Ser. SPR nr 60, 127 s. : 126 rys., 5 tab. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  40. Kaczmar Władysław, Kaczmarek Ryszard, Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Okreslenie mozliwosci zastosowania warstw metalizowanych do regeneracji zwrotnic autobusu Berliet. Raporty Inst. Technol. Bud. Masz. PWr. 1985 Ser. SPR nr 91, 22 s. : 13 rys., 2 tab., bibliogr. 7 poz. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  41. Kaczmar Władysław, Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Opracowanie technologii natryskiwania plazmowego stalowych oslon czujnikow termoelektrycznych. Raporty Inst. Technol. Bud. Masz. PWr. 1984 Ser. SPR nr 18, 12 s. : 2 tab., bibliogr. 2 poz. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  42. Kaczmar Władysław, Kozerski Stefan, Białucki Piotr: Opracowanie technologii regeneracji wałów korbowych silnikow 6c107. Raporty Inst. Technol. Bud. Masz. PWr. 1984 Ser. SPR nr 17, 30 s. : 15 rys., 2 tabl., bibliogr. 10 poz. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  43. Kaczmar Władysław, Kozerski Stefan, Białucki Piotr, Ambroziak Andrzej: Natryskiwanie elementow sprzegiel elektromagnetycznych. Raporty Inst. Technol. Bud. Masz. PWr. 1983 Ser. SPR nr 2, 11 s. : 1 rys., bibliogr. 1 poz. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  44. Kaczmar Władysław, Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Regeneracja wrzecion szlifierskich na drodze natryskiwania plazmowego. Raporty Inst. Technol. Bud. Masz. PWr. 1982 Ser. SPR nr 28, 11 s. : 1 rys.
    Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  45. Kaczmar Władysław, Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Analiza materialowa czesci maszyn w przemysle kruszyw budowlanych oraz technologia regeneracji szybko zuzywajacych sie czesci tych maszyn w aspekcie zwiekszenia ich trwalosci. Czesc II. Raporty Inst. Technol. Bud. Masz. PWr. 1982 Ser. SPR nr 20, 50 s. : 21 rys., bibliogr. 1 poz. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  46. Kaczmar Władysław, Kozerski Stefan, Białucki Piotr: Natryskiwanie plazmowe warstw antymagnetycznych. Raporty Inst. Technol. Bud. Masz. PWr. 1982 Ser. SPR nr 12, 11 s. : 5 rys. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  47. Kaczmar Władysław, Białucki Piotr, Kaczmarek Ryszard, Kozerski Stefan: Opracowanie technologii naprawy piast przednich. Raporty Inst. Technol. Bud. Masz. PWr. 1980 Ser. SPR nr 60, 16 s. : 4 rys., 3 tabl. Rodzaj pracy: raporty serii SPR
  48. Kaczmar Władysław, Kaczmarek Ryszard, Babiak Zenon, Białucki Piotr, Kozerski Stefan: Analiza mozliwosci regeneracji czesci koparek przez napawanie gazowe proszkami i plazmowe z opracowaniem technologii i regeneracji wybranych elementow. Raporty Inst. Technol. Bud. Masz. PWr. 1979 Ser. SPR nr 34, 37 s. : 30 rys. Rodzaj pracy: raporty serii SPR

 

Wymienione powyżej pozycje zgodne są z bazą Dorobek naukowy PWr (baza DONA) https://dona.pwr.edu.pl/szukaj/

 

 

  1. Wyróżnienia

– Nagrody Rektora Politechniki Wrocławskiej/Wrocław 2018 za wyróżniający wkład w działalność uczelni.

– Nagrody Dyrektora Instytutu Technologii Budowy Maszyn (Technologii Maszyn i Automatyzacji) za działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną.

– Złota odznaka Politechniki Wrocławskiej

– Brązowa honorowa odznaka SIMP

 

 

  1. Podsumowanie

Zarząd O/Sekcji jest przekonany, że wieloletnia działalność zawodowa i społeczna dr. inż. Piotra Białuckiego, przyczyniała się do rozwoju spawalnictwa i w związku z powyższym przedstawia wniosek o przyznanie mu Medalu imienia Inżyniera Stanisława Olszewskiego.

 

za Zarząd

Zbigniew Mirski

Przewodniczący Dolnośląskiej Sekcji

Spawalniczej SIMP

SERDECZNE GRATULACJE