W dniu 10 marca 2020 roku w sali 540 budynku NOT przy ul. Świętokrzyskiej 14a odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Spawalniczej, na którym dokonano podsumowania ubiegłorocznej działalności i osiągnięć sekcji, a także zaplanowano szereg zamierzeń w 2020 roku.

W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz przedstawiciele 10 oddziałów wojewódzkich sekcji.
W 2019 roku sekcja zrzeszona była w a 15 oddziałach. Największą aktywnością i osiągnięciami poszczycić się oddziały wrocławski i gdański, liczące ponad 100 na ogólną liczbę 535 członków. W sumie zorganizowano 124 konferencje, szkolenia i kursy, w których uczestniczyły 3974 osoby.

Największą imprezą była międzynarodowa konferencja we Wrocławiu; odbyły się ponadto 4 ogólnokrajowe i 8 regionalnych, w tym XXV jubileuszowa w Międzyzdrojach i Krajowa w Gdańsku- Sobieszewie.
W planach środowiska spawalniczego na rok 2020 są:
-XXII Konferencja spawalnicza energetyków w Pokrzywnej ( org. PTS) -23-24 kwietnia,
-XXVI naukowo- techniczna konferencja w Międzyzdrojach -26-28 maja,
Spotkanie Katedr Spawalnictwa w Brennej – 15- 17 czerwca,
62 Krajowa Konferencja Spawalnicza w Sosnowcu – 13- 15 października , organizowana głównie przez Instytut Spawalnictwa równocześnie z targami EXPOWELD.

(Już po zebraniu okazało się, że plany te będą musiały zostać znacznie skorygowane w związku
z szerzącą się pandemią wywołaną koronawirusem).

Prezes Sekcji dr inż Jan Plewniak poinformował o pracach Zarządu Głównego SIMP, w którego 15 osobowym składzie uczestniczy obecnie trójosobowa reprezentacja środowiska spawalniczego.
Dyskutowano o randze i roli inżynierów spawalników w dziedzinie konstrukcji stalowych na tle ich zorganizowania w innych krajach (np. DVS, AWS).

Gorzowski oddział sekcji podtrzymał deklarację zorganizowania Krajowej konferencji spawalniczej w 2021 roku w Gorzowie .

W kolejnym punkcie obrad rozpatrzono wnioski o przyznanie Medalu im. Stanisława Olszewskiego i podjęto decyzję by otrzymali go:
dr hab. inż. Damian Janicki z Politechniki Śląskiej,                                          – dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. PW,                                                              – mgr inż. Zbigniew Fałek – emerytowany pracownik zakładów Jelcz w Oławie,
dr inż. Artur Lange z Politechniki Wrocławskiej,
dr inż. Marek Węglowski z Instytutu Spawalnictwa,
mgr inż. Janusz Skiba z Instytutu Spawalnictwa.

Kolega Tadeusz Waszkiewicz z Oddziału gdańskiego sekcji poinformował, w celu rozpropagowania, o uczestnictwie młodych polskich spawaczy w światowej i europejskiej olimpiadach umiejętności ( SKILS), które odbyły się w Amsterdamie. Kolejna planowana jest w Gratzu ( Austria).

Redaktor Naczelny Review of Welding prof. Tomasz Chmielewski poinformował o aktualnej sytuacji miesięcznika w zakresie sprzedaży perspektyw, punktacji na liście Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki, oraz poprosił o rozpropagowanie w środowisku spawalniczym możliwości korzystania z księgarni internetowej Przeglądu Spawalnictwa.

Zarząd Sekcji pogratulował Koledze Andrzejowi Figurze oraz wszystkim zaangażowanym w reaktywację spawalniczego szkolnictwa średniego skutecznego działania, tym bardziej, że technik spawalnik osiągnie tzw 5 poziom szkolenia.

dr inż Kwiryn Wojsyk- Sekretarz ZG Sekcji Spawalniczej SIMP