W dniu 06 marca 2019 roku w gmachu NOT w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej SIMP.

Na zebraniu podsumowano działalność Sekcji w 2018 roku., uhonorowaną I miejscem wśród 40 jednostek SIMP.
Sekcja zorganizowała 81 imprez technicznych i szkoleń w których uczestniczyło   w sumie 8214  osób.
Największą aktywność spośród 15 oddziałów po raz kolejny wykazał Dolnośląski Oddział Sekcji.7
Na rok 2019 zaplanowano liczne konferencje, sympozja i spotkania spawalnicze, z których najważniejsze to chronologicznie :
12.04 – 100 lecie firmy CLOOS w zamku Topacz,Ślęza k. Wrocławia;
21-23.05 – XXV  Konferencja naukowo – techniczna w Międzyzdrojach;
12-13.06 – Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa w Brennej (organizatorzy; Katedra Spawalnictwa Pol. Śl., PTS);
18-19.09 – VI Międzynarodowa Konferencja : Postęp w technologiach lutowania -Wrocław;
14-16.10 – LXI Krajowa Konferencja Spawalnicza : Spawanie w XXI wieku,Gdańsk ,Wyspa Sobieszewska;
Poza ww. konferencjami odbędą się coroczne sympozja firmy LINDE, a także seminaria organizowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

W trakcie posiedzenia rozpatrzono trzy wnioski o przyznanie Medalu im. Stanisława Olszewskiego osobom:
  • Aleksandrowi Lisieckiemu (wniosek ;Oddział Zachodniopomorski),
  • Krzysztofowi Kudle (wniosek: Oddział Częstochowski),
  • Piotrowi Białuckiemu (wniosek: Oddział Dolnośląski).
Rozpatrzono je pozytywnie.

Na wniosek kol. Andrzeja Figury Sekcja Spawalnicza przeprowadzi akcję poparcia wprowadzenia do szkolnictwa średniego ponownie kształcenia w zawodzie: technik Spawalnik.
Listy poparcia przedsiębiorstwa składać będą do MEN.

Na tym zebranie zakończono.
Notował: dr inż Kwiryn Wojsyk