6 marca w gmachu NOT w Warszawie, odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej.

Podczas posiedzenia zostaną omówione następujące kwestie:

  1. Podsumowanie działalności Sekcji Spawalniczej w 2018r. i plany Oddziałów Sekcji w 2019r.
  2. Informacja o XXXIV Zjeździe SIMP w Rydzynie 8-9 grudnia 2018r.
  3. Konferencje w 2019r.
  4. Rozpatrzenie wniosków o odznaczenie medalami S. Olszewskiego.
  5. Sprawy bieżące.