Podczas ostatniego zebrania Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej, Pan Andrzej Figura z Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej prosił o wsparcie w sprawie podjętych działań dotyczących próby utworzenia kierunku kształcenia Technik Spawalnictwa.

Zachęcamy osoby powiązane z przemysłem aby przekazały wniosek do zakładów pracy i zachęciły firmy do wsparcia tej inicjatywy.

 

Wniosek jest do ściągnięcia i wypełnienia TUTAJ – plik rtf.,

 

Wypełniony dokument należy kierować do:

Pani Urszuli Martynowicz – Dyrektor Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego,
e-mail: Sekretariat.DSKKZ@men.gov.pl i a.krawczyk@men.gov.pl
oraz do
Ministerstwa Przemysłu i Technologii
Ewa Kowalczuk-  Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Wydział Kwalifikacji i Postępowań Administracyjnych CEIDG
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ,  Ewa.Kowalczuk@mpit.gov.pl