W dniu 22 czerwca 2023 odbyło się VI Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze, gospodarzem spotkania był Zakład Inżynierii Spajania Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów Mechaników i Techników Polskich (SIMP).
Partnerem Sympozjum był Urząd Dozoru Technicznego.

Spotkanie zostało zorganizowane w Gmachu Nowym Technologicznym Wydziału MT. W imprezie uczestniczyło stacjonarnie 188 osób.

Gości i sponsorów przywitali prof. Tomasz Chmielewski dziekan Wydziału MT oraz prof. Dariusz Golański przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sympozjum. Pośród wielu gości w sympozjum uczestniczyli Pan prof. Tomasz Kik z Politechniki Śląskiej oraz Pan prof. Lucjan Śnieżek z Z wojskowej Akademii Technicznej, w uroczystości otwarcia uczestniczył Prezes Warszawskiego oddziału SIMP Pan Sylwester Staniszewski. W pierwszej części spotkania Pan prof. Tomasz Chmielewski, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW przedstawił zebranym strukturę wydziału zakres działalności naukowej oraz skrót oferty dydaktycznej.

W pierwszej części sympozjum odbyły się dwie sesje referatowe. Po lunchu miała miejsce wystawa czynnego sprzętu spawalniczego. W drugiej części dnia zorganizowano trzecią sesję referatową. Zaprezentowano szereg referatów prezentujących praktyczne aspekty nowoczesnych materiałów, technologii i urządzeń z obszaru spawalnictwa oraz badań nieniszczących. Przedstawiono również cztery referaty poświęcone aktualnym osiągnięciom naukowym w spawalnictwie. Wymienione poniżej referaty znalazły uznanie uczestników i budziły prawdziwe zainteresowanie ze względu na ich wysokie walory praktyczne. W sesji pierwszej Pan Maciej Klabs, UDT przedstawił referat “Uszkodzenia konstrukcji spawanych i metody ich wykrywania w toku eksploatacji urządzeń transportu bliskiego “, następnie Pan Paweł Górski – 3M zaprezentował materiał “Rozwój produktów marki Speedglas. Przyłbice piątej generacji” Trzeci referat wygłosił Konrad Tobota – SciTeeX “Zaawansowane systemy obróbki powierzchni przed/po spawaniu firmy SciTeeX oraz zrobotyzowana obróbka spoin w technologii kompensacji siły firmy PushCorp USA”, Następnie Pan Leszek Gajówka – ESAB przedstawił prezentację pt. „Innowacyjne parametry procesowe spawania metodą 121 prądem przemiennym. Pierwszą sesję zakończono referatem Pana Daniela Wiśniewskiego – Technika Spawalnicza Sp. z o.o. pt. „Robotyzacja procesów spawania na przykładzie rozwiązań firmy TECHNIKA SPAWALNICZA”

Druga sesja plenarna rozpoczęła się referatem pracownika naukowego Politechniki Śląskiej, Pana dr. hab. inż. Tomasz Kika pt. “Modelowanie warunków spawania i właściwości złączy”. Następnie Pan Wojciech Wierzba – Rywal RHC wygłosił prelekcję pt. “Zmiany na rynku urządzeń spawalniczych spowodowane wprowadzeniem Dyrektywy Ekoprojektu 2009/125/WE i Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/1784 na przykładzie serii FANMIG marki MOST”.

Trzeci referat w II sesji wygłosiła Pani Żaneta Drowakowska z firmy MESSER pt. „W dobie podwyżek”. Drugą sesję zakończono referatem Pana Mariusza Bereziuka pt. „ABICOR BINZEL – Nowości i nowe możliwości”

Kolejną planową częścią Sympozjum była wystawa urządzeń i aparatury związanej z inżynierią spajania i badaniami nieniszczącymi. Uczestnicy sympozjum zwiedzali stoiska, dyskutowali
z wystawcami i prezenterami sprzętu i często osobiście testowali urządzenia.

Trzecią sesję plenarną otworzył swoim wystąpieniem Pan Jerzy Kozłowski z firmy SLV „Nowe wydanie normy dotyczącej cynkowania ogniowego EN ISO 1461 oraz warunki certyfikowania malarni wg standardu FROSIO GuiD-CP”, następnie wystąpił Pan Robert Kosturek z Wojskowej Akademii Technicznej z referatem „Zastosowanie techniki FSW do spajania wysokowytrzymałych stopów aluminium z uwzględnieniem połączeń różnoimiennych”. Trzecia w tej części prezentacja należała do firmy Yaskawa Polska Sp. z o.o., Pan Artur Wojewoda przedstawił prezentację “Spawanie cobotem”. Kolejny referat wygłosił Pan dr inż. Marek Węglowski z firmy Akademia Spawania (absolwent i wykładowca PW na studiach podyplomowych IWE) pt. „Przykłady technologicznego ograniczania i usuwania odkształceń w złożonych konstrukcjach spawanych”. Ostatnia prezentacja była wygłoszona przez Pana Kamila Relidzyńskiego z firmy ELMARK Automatyka S.A. „Roboty współpracujące w branży metalowej

W ostatniej części spotkania Pan profesor Dariusz Golański podsumował przebieg sympozjum, podziękował sponsorom i uczestnikom oraz zaprosił na kolejne VII Mazowiecki Sympozjum Spawalnicze w dniu 20 czerwca 2024. Następnie wręczono certyfikaty uczestnictwa.

Uczestnicy zostali zaproszeni na spotkanie towarzyskie do pobliskiego pubu Bolek, gdzie do wieczora prowadzono rozmowy i dyskusje poświęcone obecnemu stanowi i przyszłemu rozwojowi inżynierii spajania. Podczas spotkania nawiązano wiele nowych kontaktów biznesowych i towarzyskich,
w konsekwencji znacznie powiększając sieć powiązań inżynierów spawalników na Mazowszu
i w bliskim jego sąsiedztwie.

Sympozjum organizowano zgodnie z procesem podtrzymania certyfikatów kompetencji inżynierów IWE (International Welding Engineer).