przy współpracy z:

Zachodniopomorską Sekcją Spawalniczą SIMP

oraz   Polskim Towarzystwem Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej – SIMP O/Szczecin

 

zapraszają do udziału w:

XXVI. NAUKOWO-TECHNICZNEJ KRAJOWEJ KONFERENCJI SPAWALNICZEJ

na temat:

„postęp, innowacje  i  wymagania jakościowe  procesów spajania”

Międzyzdroje 26-28.05.2020 (HOTEL WOLIN w Międzyzdrojach)

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Jacek Górka, Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Gruszczyk, Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Zygmunt Mikno, Instytut Spawalnictwa
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Adam Pietras, Instytut Spawalnictwa
 • prof. dr hab. inż. Wirginia Pilarczyk, Politechnika Śląska
 • dr inż. Jan Plewniak, ZG Sekcji Spawalniczej SIMP
 • dr hab. inż. Grzegorz Rogalski, Politechnika Gdańska
 • prof. dr inż. Piotr Sędek, Instytut Spawalnictwa
 • prof. dr hab. inż. Jacek Słania, Instytut Spawalnictwa
 • prof. dr hab. inż. Jacek Senkara, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Turyk, Instytut Spawalnictwa
 • dr inż. Marek St. Węglowski, Instytut Spawalnictwa
 • prof. dr hab. inż. Bernard Wichtowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. inż. Zygmunt Mikno, Instytut Spawalnictwa, Gliwice
 • mgr inż. Bogusław Olech, PTBNiDT SIMP o/Szczecin
 • mgr inż. Jacek Saperski, Biuro Techniczne “JS”, Szczecin
 • mgr inż. Marek Saperski, Biuro Techniki Spawalniczej “BM”
 • dr inż. Marek St. Węglowski, Instytut Spawalnictwa, Gliwice
 • mgr inż. Jerzy Wlekliński, Wemus s.c., Szczecin

Wstępny plan konferencji

 

Poniedziałek, 25 maja

od godz. 15.00 kwaterowanie uczestników w hotelu – recepcja hotelowa

17.00 – 21.00 rejestracja uczestników przez Biuro Konferencji (w pobliżu recepcji)

18.00 – 21.00 kolacja

Wtorek, 26 maja

od 8.00 Rejestracja uczestników przez Biuro Konferencji (c.d.)

8.30   –   8.50  Otwarcie konferencji

8.50   – 13.30  Prezentacja referatów (4 sesje)

13.30 – 14.20  Obiad

14.20 – 17.10 Prezentacja referatów (2 sesje)

17.10 – 18.30  Zwiedzanie wystawy technicznej

19.00              Spotkanie koleżeńskie

Środa, 27 maja

8.00   – 13.00 Prezentacja referatów (4 sesje)

13.00 – 13.50  Obiad

13.50 – 17.00 Prezentacja referatów (2 sesje)

17.00 – 18.20  Zwiedzanie wystawy technicznej

19.00              Wieczór koleżeński

Czwartek, 28 maja.

Alternatywnie:

Wariant I: jeśli będzie sporo referatów to od 8.00 do 12.00 będą sesje referatowe (o 12.00 obiad) lub

Wariant II: jeśli nie to o godz. 9.00 (lub 8.45)   Wyjazd na wycieczki techniczne. Planowane są 3 wycieczki do: Navikonu (pokaz cięcia profili stalowych w 3D), Morskiej Stoczni Remontowej oraz podziemne miasto przy forcie Gerharda – wszystko w Świnoujściu.

Nasza konferencja jest corocznym spotkaniem spawalników  i  specjalistów od zapewnienia jakości, reprezentujących trzy uzupełniające się obszary działalności: praktykę przemysłową, zaplecze naukowo-techniczne oraz producentów / dystrybutorów: urządzeń, osprzętu i materiałów dodatkowych stosowanych w spawalnictwie  i  badaniach nieniszczących oraz wszelkiego rodzaju sprzętu pokrewnego i niezbędnego. A celem konferencji jest uzupełnienie podobnych spotkań tematyką bliższą aplikacji przemysłowej.

Sprawozdania z konferencji w 2019 opublikowali: Biuletyn Instytutu Spawalnictwa  nr 4/19, Przegląd Spawalnictwa nr 6/19 oraz Spajanie nr 3(45)/2019

Organizatorzy planują, że w czasie konferencji zostanie wygłoszonych około 30 referatów, omawiających najnowsze zagadnienia obejmujące tematykę konferencji.

Referaty, przesłane zgodnie ze “wskazówkami dla Autorów”, zostaną opublikowane w Przeglądzie Spawalnictwa w zeszytach 4 i 5/2020 i ewentualnie następnych…

Opłata za uczestnictwo wynosi 1.599,00 zł brutto (1.300+23%VAT) od osoby, a dla Autorów referatów naukowo-technicznych 738zł brutto (600+23%VAT) – dotyczy tylko jednego Autora danego referatu. Opłata obejmuje: wszelkie koszty pobytu, za wyjątkiem opłaty hotelowej i dojazdu  (hotel w ramach delegacji). Ceny noclegu w Hotelu Wolin wynoszą: 154 zł w pokoju jednoosobowym i 122,50 zł/os. (brutto) w pokoju dwuosobowym, za dobę ze śniadaniem. Hotel jest płatny indywidualnie w recepcji gotówką lub kartą płatniczą. Przy hotelu jest bezpłatny monitorowany parking na ogrodzonej parceli.

Ważniejsze daty:

 • zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (na druku „zgłoszenie uczestnictwa”) do wyczerpania miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń). Ale po wyczerpaniu owych miejsc, możliwe jest również uczestnictwo w konferencji, z rezerwacją noclegów we własnym zakresie. Jest to proste na stronie: com. Hotele w Mieście Międzyzdroje.
 • zgłoszenie zamiaru napisania referatu: do 02.2020. Prosimy o podanie tytułu roboczego oraz krótkiego streszczenia. Po akceptacji tematu przez Komitet Naukowy, prześlemy potwierdzenie (nie dotyczy Autorów poprzednich Konferencji i osób zaproszonych do napisania referatu)
 • przesłanie gotowego tekstu referatu (w formie elektronicznej) – zgodnie ze “Wskazówkami dla Autorów” (do pobrania na stronie: www.saperski.com.pl)
 • opłatę konferencyjną prosimy dokonać w terminie do 05.2020 lub wg uzgodnień
 • zgłoszenie wystąpienia promocyjnego (bez druku tekstu) do 04.2020 – jeśli ma być w programie
 • dostarczenie materiałów do rozprowadzenia do hotelu w Międzyzdrojach: do 05.2020 (do godz. 14-tej). pocztą na adres: Hotel WOLIN, p. Ewa Solarska (opiekun konferencji) ul. Nowomyśliwska 76, 72-500 Międzyzdroje, z dopiskiem: „konferencja spawalnicza 25-28.05.2020” (dla hotelu start jest 25-go)
 • zgłoszenie uczestnictwa w wystawie technicznej (stoisko wystawowe): do 10.05.2020

Rezygnacja z konferencji:

1) w terminie większym niż 1 tydzień od dnia poprzedzającego rozpoczęcie obrad – bezpłatna

2) w terminie krótszym: pełna opłata + opłacenie zarezerwowanych noclegów. Wynika to z umowy z Hotelem!

Zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z promocji, w postaci:

 • zamieszczenia ogłoszeń, reklam i artykułów o charakterze promocyjnym w konferencyjnym numerze “Przeglądu Spawalnictwa”. Uzgodnienia prosimy dokonać bezpośrednio z Redakcją (e-mail: redakcja@pspaw.pl; tel.: 22 827 25 42; fax.: 22 336 14 79)
 • uczestnictwa w wystawie technicznej towarzyszącej konferencji i zlokalizowanej w holu przy sali konferencyjnej, opłata za stoisko: 400,00 zł/m2 netto (492 brutto). Pakiet wyżywieniowy (jak uczestnika konferencji): 600,00 zł netto/osobę (738 brutto), z możliwością i rezerwacji noclegów w Hotelu Wolin, pod warunkiem, że będą jeszcze wolne miejsca…
 • rozpowszechnienia przez organizatorów druków informacyjno – reklamowych (np.: prospektów, katalogów itp. otrzymuje każdy uczestnik podczas rejestracji) – opłata 300 zł (netto i 369 brutto)
 • wygłoszenie referatu / komunikatu o charakterze promocyjnym podczas sesji plenarnej (czas do 15 min.) – dla uczestników konferencji bezpłatne
 • inne formy – wg uzgodnień.
 • wystawienia plansz reklamowych na sali obrad, dla uczestników konferencji – bezpłatne!

Każdy uczestnik otrzyma imienne zaproszenie pocztą elektroniczną,  w tygodniu poprzedzającym Konferencję

Kontakt bezpośredni:

 • Bogusław Olech tel.: 601-795-718 (badania nieniszczące); e-mail: boguslawolech@wp.pl
 • Marek Saperski :  601-669-521 (spawalnictwo, uzgodnienia formalne) e-mail: biuro@saperski.com.pl

Korespondencję  prosimy kierować do biura konferencji:

 • pocztą tradycyjną: Przedsiębiorstwo „BM”, ul. Łukasiewicza 1A, 71-317 Szczecin
 • : 91-487-88-19 (automat)
 • elektronicznie (metoda preferowana):  biuro@saperski.com.pl
 • kontakt bezpośredni: tel. 601 669 521
 • a materiały prospektowe prosimy wysyłać bezpośrednio do hotelu, na adres: Hotel WOLIN, p. Ewa Solarska (opiekun konferencji) ul. Nowomyśliwska 76, 72-500 Międzyzdroje, z dopiskiem: „konferencja spawalnicza 25-28.05.2020” (dla hotelu start jest 25-go)

Organizator formalny (i wystawca faktur):

Przedsiębiorstwo “BM” Marek Saperski, ul. Łukasiewicza 1A, 71-317 Szczecin, NIP: 852-126-68-45; Regon: 811044981

Szczecin 10.12.2019

Komitet Organizacyjny