przy współpracy z:
Zachodniopomorską Sekcją Spawalniczą SIMP oraz Polskim Towarzystwem Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej – SIMP
O/Szczecin

zapraszają do udziału w:

XXVI. NAUKOWO-TECHNICZNEJ KRAJOWEJ KONFERENCJI SPAWALNICZEJ

na temat:

„postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania”

Międzyzdroje 16-19.05.2022 (HOTEL WOLIN w Międzyzdrojach)

Komitet Naukowy
• prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, Politechnika Wrocławska
• prof. dr hab. inż. Jacek Górka, Politechnika Śląska
• prof. dr hab. inż. Andrzej Gruszczyk, Politechnika Śląska
• prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa, Politechnika Warszawska
• prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, Politechnika Gdańska
• dr hab. inż. Zygmunt Mikno, Instytut Spawalnictwa
• prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski, Politechnika Wrocławska
• dr hab. inż. Wirginia Pilarczyk, Politechnika Śląska
• dr inż. Jan Plewniak, ZG Sekcji Spawalniczej SIMP
• prof. dr hab. inż. Grzegorz Rogalski, Politechnika Gdańska
• prof. dr inż. Piotr Sędek, Instytut Spawalnictwa
• prof. dr hab. inż. Jacek Słania, Instytut Spawalnictwa
• prof. dr hab. inż. Jacek Senkara, Politechnika Warszawska
• prof. dr hab. inż. Eugeniusz Turyk, Instytut Spawalnictwa
• dr inż. Marek St. Węglowski, Instytut Spawalnictwa
• prof. dr hab. inż. Bernard Wichtowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w
Szczecinie
Komitet Organizacyjny
• dr hab. inż. Zygmunt Mikno, Instytut Spawalnictwa, Gliwice
• mgr inż. Bogusław Olech, PTBNiDT SIMP o/Szczecin
• mgr inż. Jacek Saperski, Biuro Techniczne „JS”, Szczecin
• mgr inż. Marek Saperski, Biuro Techniki Spawalniczej „BM”
• inż. Rafał Syc, PGE SA
• dr inż. Marek St. Węglowski, Instytut Spawalnictwa, Gliwice

Wstępny plan konferencji
Poniedziałek, 16 maja
od godz. 15.00 kwaterowanie uczestników w hotelu – recepcja hotelowa
17.00 – 21.00 rejestracja uczestników przez Biuro Konferencji (w pobliżu recepcji)
18.00 – 21.00 kolacja

Wtorek, 17 maja
od 8.00 Rejestracja uczestników przez Biuro Konferencji (c.d.)
8.30 – 8.50 Otwarcie konferencji i uroczyste wręczenie Medalu
8.50 – 13.30 Prezentacja referatów (4 sesje)
13.30 – 14.20 Obiad
14.20 – 17.10 Prezentacja referatów (2 sesje)
17.10 – 18.30 Zwiedzanie wystawy technicznej
19.00 Spotkanie koleżeńskie

Środa, 18 maja
8.00 – 13.00 Prezentacja referatów (4 sesje)
13.00 – 13.50 Obiad
13.50 – 17.00 Prezentacja referatów (2 sesje)
17.00 – 18.20 Zwiedzanie wystawy technicznej
19.00 Wieczór koleżeński

Czwartek, 19 maja.
Alternatywnie:
Wariant I: jeśli będzie sporo referatów to od 8.00 do 12.00 będą sesje referatowe (o 12.00 obiad)
lub
Wariant II: jeśli nie to o godz. 9.00 Wyjazd na wycieczki techniczne. Planowane są 2 wycieczki
do: Navikonu oraz fortu Gerharda – wszystko w Świnoujściu.
Nasza konferencja jest corocznym spotkaniem spawalników i specjalistów od zapewnienia
jakości, reprezentujących trzy uzupełniające się obszary działalności: praktykę przemysłową,
zaplecze naukowo-techniczne oraz producentów / dystrybutorów: urządzeń, osprzętu i materiałów
dodatkowych stosowanych w spawalnictwie i badaniach nieniszczących oraz wszelkiego rodzaju
sprzętu pokrewnego i niezbędnego. Celem tej konferencji jest uzupełnienie innych tego typu
spotkań, tematyką bliższą aplikacji przemysłowej.
Sprawozdania z konferencji w 2019 (w roku 2020 i 2021 konferencja nie odbyła się) opublikowali:
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 4/19, Welding Technology Review / Przegląd Spawalnictwa
nr 6/19, Spajanie nr 3 (45)/2019
Organizatorzy planują, że w czasie konferencji zostanie wygłoszonych około 30 referatów,
omawiających najnowsze zagadnienia obejmujące tematykę konferencji.
Referaty, przesłane zgodnie ze „wskazówkami dla Autorów”, zostaną opublikowane w Przeglądzie
Spawalnictwa (Welding Technology Review) nr 4-6/22