EuroSkills Gdańsk 2023

Mistrzostwa Europy Młodych Profesjonalistów

EuroSkills Gdańsk 2023 to ósma edycja odbywającego się co dwa lata konkursu EuroSkills – największego w Europie wydarzenia związanego z kształceniem zawodowym i doskonaleniem umiejętności.

Do zapoznania się ze szczegółowym opisem wydarzenia zapraszamy: EuroSkills Gdańsk 2023 artykuł do WS

Odbywający się co dwa lata i organizowany przez WorldSkills Europe wraz z 32 krajami członkowskimi, EuroSkills gromadzi setki młodych profesjonalistów z krajów całej Europy, którzy rywalizują o szansę zostania najlepszym w Europie w wybranej przez siebie umiejętności.

EuroSkills to najlepsze narzędzie popularyzujące wśród uczniów i studentów kształcenia zawodowego wartość uczenia się, realizacji pasji i doskonalenia swoich umiejętności. Przykład zawodników, którzy są podziwiani przez kibiców i przy wsparciu sponsorów rywalizują z najlepszymi konkurentami z całej Europy, by potem zdobyć pracę w czołowych światowych firmach, inspiruje i motywuje ich rówieśników. Jednocześnie EuroSkills jest doskonałą odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku pracy oraz przyczynia się do budowania nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

EuroSkills Gdańsk 2023 w dniach od 5 do 9 września gościła 600 wykwalifikowanych młodych profesjonalistów w wieku poniżej 25 lat z 32 krajów, aby wziąć udział w konkursach i pokazach w 43 różnych umiejętnościach i zawodach. Przyjechało ponad 100 000 uczestników-kibiców wydarzenia z całej Polski i zagranicy.

Na EuroSkills Gdańsk 2023 Polskę reprezentowała najliczniejsza drużyna na zawodach i największa w historii reprezentacja Polski: 46 zawodników w 36 różnych kategoriach oraz 40 ekspertów.

Do zapoznania się ze szczegółowym opisem wydarzenia zapraszamy: EuroSkills Gdańsk 2023 artykuł do WS