W dniach 11-12 czerwca w hotelu Kotarz w Brennej odbędzie się Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa pt. „Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych”
Tradycyjnie już współorganizatorami imprezy są: Studenckie Koło Naukowe „Strefa Wpływu Ciepła” działające przy Katedrze Spawalnictwa Politechniki Śląskiej oraz Polskie Towarzystwo Spawalnicze.

Cele Sympozjum pozostają niezmienne, a więc: integracja ogólnopolskiego środowiska akademickiego: Studentów, Członków Kół Naukowych, Doktorantów oraz Młodej Kadry Naukowej ośrodków naukowych zajmujących się szeroko pojętą tematyką z zakresu spawalnictwa.

Pragniemy, aby nasze Sympozjum stworzyło możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy,  umiejętności oraz zaprezentowania dotychczasowego dorobku naukowego. Równoległym celem Sympozjum jest poszerzenie zakresu współpracy przemysłu z nauką.

Tradycyjnie już, Konferencja składać się będzie z dwóch dni, podczas których będą prowadzone sesje referatowe. Każdą z sesji pragniemy zakończyć otwartą dyskusją na tematy interesujące zgromadzonych Gości.

Sympozjum odbędzie się w Brennej, w Hotelu Kotarz *** Spa & Wellness (www.kotarz.pl), w dniach 11-12 czerwca 2019r.  Koszt uczestnictwa wynosi 600,00 zł brutto/osobę, cena za osobę towarzyszącą to 400,00 zł brutto/osobę  (opłatę należy wnieść do 30.04.2019r.). Cena obejmuje materiały konferencyjne, indywidualne zaświadczenie uczestnictwa oraz koszty noclegu wraz z pełnym wyżywieniem, parkingiem a także możliwością korzystania z kompleksu basenowo-saunowego.

W przypadku firm prezentujących się podczas sesji referatowej opłata wynosi 1 200,00 zł brutto i obejmuje koszt wynajmu miejsca na stanowisko wystawiennicze tuż obok sali konferencyjnej, możliwość dołączenia ulotek oraz wszelkich informatorów a także gadżetów reklamowych do materiałów konferencyjnych wręczanych każdemu Uczestnikowi, gwarantowany czas prezentacji (10 minut) podczas sesji referatowych oraz uczestnictwo jednego przedstawiciela firmy.  W tej kwocie oferujemy także możliwość wydrukowania informacji o firmie w materiałach konferencyjnych( jedna strona A4 w kolorze).

Ceny nie obejmują kosztów dojazdu.

W załączniku do wiadomości znajdują się: przygotowana dla Państwa formatka artykułu (wersja do druku materiałów konferencyjnych, ograniczenie długości artykułów do 10 stron) oraz formularz zgłoszeniowy (w którym zawarto wszelkie dane organizacyjne oraz finansowe).

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie deklaracji uczestnictwa oraz proponowanych tematów artykułów do 15.04.2019r. – zgłoszenia prosimy wysylać na adres  teresa.dabrowska@polsl.pl, lub pocztą tradycyjną na adres wskazany w zgłoszeniu.

Termin nadsyłania gotowych artykułów upływa z dniem 30.04.2019r – artykuły prosimy nadsyłać na adres  jacek.gorka@polsl.pl

Karta Uczestnika

Formatka artykułu