przy współpracy z:
Zachodniopomorską Sekcją Spawalniczą SIMP oraz
Polskim Towarzystwem Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej – SIMP O/Szczecin
Zapraszają do udziału w:
XXVII. NAUKOWO-TECHNICZNEJ KRAJOWEJ KONFERENCJI SPAWALNICZEJ, która jednocześnie
będzie
64. Krajową Naukowo-Techniczną Konferencją Spawalniczą

na temat:
„postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania”
która odbędzie się w Hotelu Wolin w Międzyzdrojach w dniach 16-18 maja 2023
* sesje referatowe + wystawa techniczna + imprezy towarzyszące: 16. i 17. maja
* w dniu 18. maja wycieczki techniczne

 zakwaterowanie uczestników w pokojach jedno- i dwuosobowych – hotel rezerwują
Organizatorzy na koszt uczestnika
 referaty będą opublikowane w „Biuletynie Instytutu Spawalnictwa” (40 punktów)
 firmy handlowe zapraszamy do uczestnictwa w wystawie technicznej i/lub do zamieszczenia
ogłoszeń, reklam i artykułów promocyjnych w konferencyjnym numerze “Biuletynu IS” lub
dalszych. W sprawie reklam prosimy kontaktować się bezpośrednio z Redakcją “Biuletynu IS” email: marek.dragan@is.lukasiewicz.gov.pl; biuletyn@is.gliwice.pl
dalsze informacje i druk zgłoszenia uczestnictwa będą na stronie: www.saperski.com.pl
Kontakt:
* Marek Saperski tel.:601-669-521; e-mail: biuro@saperski.com.pl
Korespondencję prosimy kierować do Biura Konferencji, najlepiej elektronicznie: biuro@saperski.com.pl
lub:
 pocztą tradycyjną: Przedsiębiorstwo „BM” ul. Łukasiewicza 1A, 71-317 Szczecin (organizator formalny)
 kontakt bezpośredni tel.: 601 669 521
Komitet Organizacyjny