Sprawozdanie 2018-2021

Członkowie Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej SIMP aktywnie uczestniczyli w organizacji konferencji naukowo-technicznych, w konkursach organizowanych przez SIMP oraz w wielu pracach na rzecz upowszechniania  wiedzy technicznej wśród swoich członków i osób zainteresowanych.

W latach 2018 – 2021 Zarząd Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej SIMP stanowili: prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski (przewodniczący), dr inż. Tomasz Wojdat (sekretarz), mgr inż. Karolina Kiljan-Strzelecka i dr inż. Tomasz Piwowarczyk.

Współorganizacja 3 Międzynarodowych Konferencji:

 1. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pod hasłem: „Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018”, w dn. 23-25.05.2018 r. we Wrocławiu i Trzebnicy, połączona z jubileuszem 95-lecia prof. Zdzisława Samsonowicza.
 2. Międzynarodowa Konferencja Natryskiwania Cieplnego i Napawania , pod hasłem „Postęp, zastosowania i nowoczesne technologie”, 26 – 28 września 2018 r. we Wrocławiu.
 3. 6. Międzynarodowa Konferencja Lutownicza, pod hasłem: „Postęp w technologiach lutowania”, w dn. 18-20.09.2019. we Wrocławiu (fot. 1a).

fot. 1a

fot. 1b

 

fot. 1c

Współorganizacja 2 Sympozjów Spawalniczych we Wrocławiu, połączonych z wystawami firm:

 1. VII Wrocławskie Sympozjum Spawalnicze pod hasłem „Innowacje w spawalnictwie”, 20 czerwca 2018 r., we Wrocławiu.
 2. VIII Wrocławskie Sympozjum Spawalnicze pod hasłem „Innowacje w spawalnictwie”, 13 czerwca 2019 r., we Wrocławiu.

Konkurs FSNT NOT, dot. wybitnych osiągnięć w dziedzinie techniki, wdrożonych w przemyśle

W 2018 roku zespół kierowany przez prof. Zbigniewa Mirskiego, w którym znaleźli się również członkowie Sekcji Spawalniczej: dr inż. Ireneusz Ciepacz, dr inż. Tomasz Wojdat i dr hab. inż. Kazimierz Granat, uzyskał nagrodę I stopnia za rozwiązanie pt. „Nowatorskie technologie lutowania miękkiego i twardego trudno spajalnych stopów aluminium, magnezu i tytanu w połączeniach różnoimiennych” (fot. 2a, b). Rozwiązanie to zawiera 13 patentów i zgłoszeń wynalazków. Ponadto rozwiązanie to uzyskało również tytuł Dolnośląskiego Mistrza Techniki 2019, w dorocznym, prestiżowym konkursie NOT, zaprezentowane na uroczystości w dniu 11 grudnia 2019 roku, we Wrocławiu (fot. 3).

fot. 2a

 

fot. 2b

 

fot. 3

W 2021 roku w Konkursie FSNT NOT, dot. wybitnych osiągnięć w dziedzinie techniki, wdrożonych w przemyśle wzięły udział 2 prace:

– prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski, dr hab. inż. Kazimierz Granat, mgr inż. Jan Stankiewicz, technik Tomasz Wilk: „Nowatorska technologia klejenia węglików spiekanych w wielkogabarytowych nożach do rozdrabniania gumy”, nagroda I stopnia (fot. 4),

– prof. dr hab. inż. Zbigniew  Mirski, mgr inż. Zbigniew Fałek, mgr inż. Jausz Cieślak, mgr inż. Monika Cieślak, mgr inż. Grzegorz Skrzypczak: „Pierwsza w Polsce suszarnia dedykowana leczniczym konopiom włóknistym i ziołom”, nagroda II stopnia (fot. 5).

fot. 4

 

fot. 5

Ogólnopolski Konkurs SIMP, pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości  i Technologii, na najlepsze osiągnięcie techniczne roku

W 2019 roku, w kategorii „Prac i stanowisk naukowo-badawczych” III miejsce zajął zespół: prof. dr. hab. inż. Andrzej Ambroziak, dr hab. inż. Wirginia Pilarczyk i dr inż. Aleksandra Małachowska za rozwiązanie pt. „Zastosowanie technologii generatywnych do wytwarzania elementów mechanicznych z materiałów amorficznych na bazie żelaza”.

W 2019 roku, w kategorii osiągnięć   wdrożonych w przemyśle, zwyciężył zespół kierowany przez prof. Zbigniewa Mirskiego, w którym znaleźli się również członkowie Sekcji Spawalniczej: dr inż. Ireneusz Ciepacz, dr inż. Tomasz Wojdat i dr hab. inż. Kazimierz Granat, za rozwiązanie pt. „Nowatorskie technologie lutowania miękkiego i twardego trudno spajalnych stopów aluminium, magnezu i tytanu w połączeniach różnoimiennych” (fot. 6a, b).

fot. 6a

 

fot. 6b

W 2020 roku, w kategorii osiągnięć  wdrożonych w przemyśle, III miejsce zajął zespół kierowany przez prof. Zbigniewa Mirskiego, w którym znalazł się również członek Sekcji Spawalniczej SIMP: dr hab. inż. Kazimierz Granat, za rozwiązanie pt. „Nowatorska technologia klejenia węglików spiekanych w wielkogabarytowych nożach do rozdrabniania gumy” (fot. 7).

fot. 7

W 2021 roku Ogólnopolskim Konkursie SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2020 Roku”, w kategorii Osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska, zwyciężył zespół w składzie:  prof. dr hab. inż. Zbigniew  Mirski, mgr inż. Zbigniew Fałek, mgr inż. Janusz Cieślak, mgr inż. Monika Cieślak, mgr inż. Grzegorz Skrzypczak, tytuł osiągnięcia: „Pierwsza w Polsce suszarnia dedykowana leczniczym konopiom włóknistym i ziołom” (fot. 8 ).

fot. 8

Ogólnopolski Konkurs o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym,  pod Honorowym Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Konkurs na najlepszą pracę dyplomową im. prof. Romana Sobolskiego

W 2018 roku mgr inż. Łukasz Porażka (promotor prof. Zbigniew Mirski) otrzymał nagrodę II stopnia w 37. Konkursie Prac Dyplomowych im. Prof. Romana Sobolskiego  na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej a także specjalną nagrodę SIMP Oddziału Wrocław za walory aplikacyjne pracy dyplomowej pt. „Nowatorska technologia lutowania miękkiego tytanu oraz stopów aluminium i magnezu, poprzez opracowane powłoki galwaniczne” W 2018 roku został laureatem nagrody II stopnia, za pracę magisterską w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, pod Honorowym Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (fot. 9).

fot. 9

 • W 2019 inż. Dawid Uchmanowicz (promotor prof. Zbigniew Mirski) został nagrodzony III nagrodą za pracę pt. „Zwiększenie efektywności produkcji elementów elektronicznych (SMD), lutowanych na płytkach drukowanych”, w 39. Edycji Konkursu na najlepszą prace dyplomową im. prof. Romana Sobolskiego oraz nagrodą SIMP (fot.10).

fot. 10

W 2020 roku inż. Aleksandra Trybalska (promotor prof. Zbigniew Mirski) została nagrodzona III nagrodą w 40. edycji Konkursu na najlepszą prace dyplomową im. prof. Romana Sobolskiego.  W tymże roku została laureatką  XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej – rok. akad. 2019/2020, pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki (fot. 11).

fot. 11

 • W 2021 mgr inż. Michał Kurkiewicz (promotor dr inż. Marcin Korzeniowski) otrzymał nagrodę SIMP i zajął 3 miejsce w Konkursie Wydziałowym PWr na najlepszą pracę dyplomową, za pracę pt. „Automatyczna linia wspomagająca proces paszportowania roślin oraz insertowania stickerów do torebek na nasiona”.

W Ogólnopolskim Konkursie SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym niniejsza praca zdobyła 3 nagrodę.

Referaty zorganizowane przez członków Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej SIMP, na spotkaniach o charakterze szkoleniowym

W latach 2018 – 2019, w ramach spotkań szkoleniowych Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej SIMP, wygłoszono 7 referatów.

 • 24 grudnia 2018 r.
 1. Możliwości zastosowania nowoczesnych technik ultradźwiękowych do analizy jakości złączy spajanych”, mgr inż. A. Bicz, mgr inż. Wiesław Bicz, firma PBP OPTEL Sp. z o.o. we Wrocławiu.
 2. Spawanie bezszwowymi drutami proszkowymi IMT marki Multimet”, mgr inż. Paweł Frąc, firma MULTIMET Sp. z o.o. w Przemkowie k/Wrocławia.
 • 16 kwietnia 2019 r.
 1. Nowe wydanie normy PN-EN 1090-2:2018 – Zakres zmian związanych z procesami spawania i badań NDT”, inż. Marcelina Kasińska, mgr inż. Krzysztof Fender – PPHU Bomet, dr inż. Wiesław Derlukiewicz – Politechnika Wrocławska.
 2. Wybrane wymagania normy PN-EN ISO 3834 w aspekcierealiów stawianych przez rynek odbiorców konstrukcji spawanych”, mgr inż. Tomasz Mryka – KTM Weld.
 • 10 grudnia 2019 r.
 1. Urządzenia dalekie od przeciętności – nowa seria urządzeń MasterTig”, (referat + pokaz praktyczny), mgr inż. Michał Fabia – Kemppi.
 2. „Wspomaganie ultradźwiękowe procesów łączenia materiałów hybrydowych”, dr inż. Marcin Korzeniowski – Politechnika Wrocławska.
 3. „Ultramizer – system wytwarzania materiałów proszkowych z użyciem atomizacji ultradźwiękowej”, dr inż. Paweł Sokołowski – Politechnika Wrocławska.

Ponadto, w 2021 roku zostały wygłoszone 2 referaty przez członków Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej SIMP:

▪ prof. Zbigniew Mirski, mgr inż. Zbigniew Fałek: „Innowacyjna technologia suszenia leczniczych konopi włóknistych i ziół”, XLVII Wrocławskie Dni Nauki i Techniki, NOT, Wrocław, 25 października 2021,

         ▪ mgr inż. Zbigniew  Fałek, prof. Zbigniew Mirski: „Przyszłość należy do czystej     energii –  fotowoltaika”, zebranie Zarządu SIMP Oddział Wrocław, 24 listopada 2021.

Udział w pracach redakcji Przeglądu Spawalnictwa, będącego agendą Wydawniczą SIMP

 • dr hab. inż. Leszek Łatka, prof. uczelni – od listopada 2021 jest redaktorem naczelnym czasopisma Welding Technology Review (Przegląd Spawalnictwa), stanowiącego agendę wydawniczą SIMP.
 • dr hab. inż. Andrzej Ambroziak jest zastępcą Przewodniczącego Rady Programowej,
 • dr hab. inż. Zbigniew Mirski jest redaktorem działowym: lutowanie + klejenie,
 • członkowie sekcji recenzowali i opublikowali kilkadziesiąt artykułów o tematyce spawalniczej.’
 • dr inż. Tomasz Piwowarczyk był redaktorem dwóch numerów 9 i 10/2019 Przeglądu Spawalnictwa, stanowiących materiały konferencyjne VI Międzynarodowej Konferencji Lutowniczej.

 

Udział w pracach Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej SIMP

 • Zbigniew Mirski, dr inż. Tomasz Wojdat, mgr inż. Zbigniew Fałek pracują w Zarządzie Głównym Sekcji Spawalniczej SIMP,
 • Zbigniew Mirski pełni funkcję przewodniczącego kapituły medalu im. inż. Stanisława Olszewskiego od 2017 roku, przyznawanego wybitnym spawalnikom i firmom w uznaniu zasług włożonych w rozwój krajowego spawalnictwa.

Odznaczenia

Kapituła Medalu im. inż. Stanisława Olszewskiego przyznała honorowe odznaczenie wybitnym spawalnikom z Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej SIMP:

 • 2018 – dr. inż. Stefanowi Kozerskiemu,
 • 2019 – inż. Piotrowi Białuckiemu,
 • 2020 – inż. Arturowi Lange i mgr. inż. Zbigniewowi Fałkowi.

Odznaczenia przyznane w 2018 roku:

 • Złota Odznaka NOT – prof. Zbigniew Mirski, przyznana w 2017 r. ale odznaczenie nadano w grudniu 2018 r.,
 • Srebrna Odznaka NOT – dr hab. inż. Kazimierz Granat,
 • Złota Honorowa Odznaka SIMP – dr inż. Tomasz Piwowarczyk,
 • Srebrna Honorowa Odznaka SIMP – dr inż. Tomasz Wojdat,
 • Brązowa Honorowa Odznaka SIMP – mgr inż. Ewa Harapińska, mgr inż. Zbigniew Fałek, mgr inż. Mirosław Kowalski, mgr inż. Zenon Socha,
 • Medal 70-lecia Oddziału Wrocławskiego SIMP – prof. Andrzej Ambroziak, dr inż. Tomasz Piwowarczyk, dr inż. Tomasz Wojdat, dr inż. Wiesław Derlukiewicz

Odznaczenia SIMP przyznane w 2021 roku:

 • Złota Honorowa Odznaka SIMP: dr inż. Tomasz Wojdat,
 • Srebrna Honorowa Odznaka SIMP: mgr inż. Zbigniew Fałek,
 • Brązowa Honorowa Odznaka SIMP: mgr inż. Robert Awdziejczyk, dr inż. Wiesław Derlukiewicz, dr inż. Paweł Sokołowski.

Inne

 • Zbigniew Mirski bierze udział w dorocznych pracach krajowej komisji SIMP, oceniające najlepsze prace dyplomowe z wyższych uczelni, o profilu mechanicznym

Stan osobowy Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej SIMP:

 • stan osobowy sekcji na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 115 członków..
 • w 2018 roku Sekcja przyjęła jednego członka SIMP: mgr inż. Łukasz Porażka,
 • w 2019 Sekcja przyjęła jednego członka SIMP: dr inż. Ireneusz Ciepacz,
 • w 2020 roku Sekcja przyjęła jednego członka SIMP: dr inż. Maciej Zwierzchowski,
 • w 2021 roku Sekcja przyjęła jednego członka SIMP: dr inż. Marcin Winnicki.

Niestety, w latach 2018 – 2021 odeszło kilku naszych członków:

 • w 2018 roku: mgr inż. Andrzej Woźniacki, dr inż. Lesław Krynicki, dr inż. Jan Nadwyczawski, dr inż. Zbigniew Koralewicz, mgr inż. Wiesław Żochowski,
 • w 2020 roku mgr inż. Andrzej Siennicki,
 • w 2021 roku dr inż. Zenon Babiak.

Przewodniczący Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej SIMP

/prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski/