SIMP

Drogi Czytelniku jeśli poniższe kwestie są Ci bliskie – Zastanów się nad tym… i wstąp w szeregi Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich…

 

Celem SIMP jest:

 • działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć wdrożeniowych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy,
 • tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,
 • dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
 • popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin,
 • reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych członków,
 • rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
 • troska o zabytki kultury i techniki oraz tradycje i dorobek polskiej myśli technicznej,
 • dbałość o zrównoważony rozwój, w tym o ochronę środowiska racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi oraz wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających,
 • propagowanie idei przedsiębiorczości, humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej,
 • działanie na rzecz rozwoju infrastruktury poprawiającej warunki życia osób niepełnosprawnych,
 • dostarczanie wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami klientów i członków SIMP oraz z przep[isami prawnymi,
 • stały rozwój zakresu usług,
 • wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością,
 • optymalizacja efektów ekonomiczno-finansowych,
 • wysoki poziom wyszkolenia pracowników.