W dniu 10 marca 2020 roku odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Spawalniczej, na którym m.in. podjęto decyzje o odznaczeniu medalem Olszewskiego osób zasłużonych dla krajowego i światowego spawalnictwa.

Medalem uhonorowani zostaną:

dr hab. inż. Damian Janicki z Politechniki Śląskiej,

dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. PW,

mgr inż. Zbigniew Fałek – emerytowany pracownik zakładów Jelcz w Oławie,

dr inż. Artur Lange z Politechniki Wrocławskiej,

dr inż. Marek Węglowski z Instytutu Spawalnictwa,

mgr inż. Janusz Skiba z Instytutu Spawalnictwa.

Serdecznie gratulujemy 🙂