W dniach 17-19 maja 2022 r. w Hotelu Wolin w Międzyzdrojach, po dwuletniej przerwie z powodów covidowych, miała miejsce XXVI Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza pt.: “Postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania” od ponad ćwierć wieku organizowana przez Biuro Techniki Spawalniczej “BM”, przy współpracy z Zachodniopomorską Sekcją Spawalniczą SIMP oraz Polskim Towarzystwem Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP O/Szczecin. W wydarzeniu uczestniczyły 123 osoby.

Konferencja jest corocznym spotkaniem spawalników i specjalistów badań NDT, z obszaru praktyki przemysłowej, ośrodków naukowo-badawczych oraz instytucji dozoru niezależnego (jak: PRS, SLV-GSI, TÜV, UDT). W tym roku, dodatkowym jej walorem, była piękna pogodna, umożliwiająca w wolnym czasie nadmorskie spacery. Większość uczestników, przybyła już w poniedziałek 16 maja, aby zaczerpnąć nieco morskiego powietrza i wreszcie spotkać się z Kolegami. Organizatorzy, jak zwykle, zapewnili kolację, a wygodna sala klubowa umożliwiała ożywione kuluarowe dyskusje spragnionych takich spotkań uczestników.

   We wtorek o godzinie 8.30, niżej podpisany (fot. 1), w imieniu Komitetu Organizacyjnego, otworzył konferencję, a następnie, przybliżył zebranym historię ustanowienia medalu imienia inż. Stanisława Olszewskiego. Tegorocznymi laureatami Medalu, odznaczonymi na tej konferencji, za wybitne osiągnięcia w rozwoju spawalnictwa, zostali: dr inż. Tomasz Kik oraz dr inż. Krystian Meka. Uroczystej dekoracji dokonali: profesorowie Jan Pilarczyk (KBM PAN) i Tomasz Chmielewski (PW) oraz dr inż. Kwiryn Wojsyk (PCz). Po tym miłym zdarzeniu, przystąpiono do sesji referatowych.

fot. 1. Mgr inż. Marek Saperski

   Sesja referatowa I – prowadzący prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk (Komitet Budowy Maszyn PAN) (fot.2)

fot. 2.  Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk (Komitet Budowy Maszyn PAN)

 1. Ocena odporności korozyjnej złączy spawanych wiązką laserową stali DOCOL 1200M – prof. dr hab. inż. Jacek Górka, dr inż. Monika Kciuk, PŚ, dr inż. Sebastian Stano, IS; mgr inż. Szymon Domżal, PŚ
 2. Badania porównawcze odporności na zużycie wysokostopowych powłok ochronnych do energetyki napawanych CMT – dr inż. Paweł Kołodziejczak, dr inż. Mariusz Bober, prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, PW
 3. Konstrukcje stalowe rurociągów i instalacji przemysłowych. Zapewnienie wymaganej trwałości konstrukcji oraz właściwych parametrów eksploatacyjnych – wybrane aspekty – mgr inż. Jerzy Kozłowski, SLV GSI Polska; mgr inż. Martin Czysch, SLV-GSI Duisburg; mgr inż. Jakub Kozłowski, Sekcja Spawalnicza SIMP – Częstochowa

   Sesja referatowa II – prowadzący prof. dr hab. inż. Jacek Górka (PŚ)

 1. Badania powłok ceramicznych natryskiwanych metodą HVOF na podłożu ze stopu magnezu – prof. dr hab. inż. Leszek Łatka, PWr.; dr inż Ewa Jonda, PŚ; dr inż.  Marcin Godzierz, Centrum Materiałów Polimetrycznych i Węglowych PAN Zabrze; mgr inż.Monika Górnik, PW
 2. Analiza właściwości mechanicznych złączy spawanych stali S960QL spoiwem poddopasowanym- dr inż. Adam Sajek, ZUT w Szczecinie
 3. Analiza właściwości złączy spawanych rur ze stali L 485 ME – mgr inż. Jacek Saperski, Biuro Techniczne, Szczecin

   Sesja referatowa III – prowadzący: prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski (PW) (fot. 3)

fot. 3. Prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski (PW)

 1. Nowa odsłona zgrzewania tarciowego z przemieszaniem FRICTION STIR WELDING – inż. Mirosław Nowak, mgr inż. Paweł Szostak, Marcin Nowak, Technika Spawalnicza, Poznań,
 2. Charakterystyka nowego stopu na osnowie żelaza przeznaczonego do napawania łukowego warstw o  wysokiej odporności na ścieranie i erozję – prof. dr inż. Artur Czupryński, PŚ
 3. Analiza możliwości naprawy złączy spawanych elementów wykonanych ze stali duplex – dr inż. Artur Lange, dr inż. Paweł Widomski, PWr

  Sesja referatowa IV  – prowadzący: prof. dr inż. Artur Czupryński (PŚ)

 1. Wpływ zasolenia wody na właściwości złączy ze stali o podwyższonej wytrzymałości spawanych metodą mokrą –  dr inż. Jacek Tomków, Jacek Haras, PG; Dhanesh G. Mohan, Shendong University, Chiny
 2. Kwalifikacja stanu procesu spawania z wykorzystaniem cech sygnałów akustycznych i sieci głębokiego uczenia – prof. dr hab. inż. Marek Fidali, PŚ
 3. Natryskiwanie HVOF powłok ochronnych NiCr+Re w energetyce cieplnej – mgr inż. Konrad Tobota, mgr inż. Beata Skowrońska, dr inż. Michał Baranowski, prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, PW

   Sesja referatowa V  -prowadzący: prof. dr hab. inż. Aleksander Lisiecki (PŚ)                                  

 1. Wspomaganie procesu napawania przez skanowanie 3D – dr inż. Paweł Widomski, dr inż. Marcin Kaszuba, dr inż. Paweł Sokołowski, dr inż. Artur Lange, dr inż. Marcin Korzeniowski, PWr
 2. Wpływ warunków spawania na własności złączy spawanych na przykładzie drutów proszkowych – mgr inż. Jacek Zajączkowski, NST Polska; dr inż. Piotr Zając, Gaz-System; dr inż. Aleksandra Świerczyńska, dr inż. Michał Landowski, PG
 3. Zastosowanie spawania drutami rdzeniowymi (136/138) w budowie wież wiatrowych, fundamentów wież wiatrowych oraz rurociągów przesyłowych gazu ziemnego – dr inż. Krzysztof Sadurski, Lincoln Electric Bielawa
 4. LINCBOT- spawanie z COBOTEM, robotyzacja nie tylko dla produkcji wielkoseryjnej-mgr inż. Wojciech Drobiazgiewicz, Lincoln Electric Bielawa

Sesja referatowa VI  – prowadzący:  prof. dr hab. inż. Leszek Łatka, (PWr) (fot. 4)

fot. 4. Prof. dr hab. inż. Leszek Łatka, (PWr)

 1. Stopowanie laserowe powierzchni żeliwa sferoidalnego proszkiem tytanu w osłonie azotu – mgr inż. Aleksandra Lont, PŚ
 2. Gazy osłonowe w spawalnictwie – mgr inż. Żaneta Suchocka, Messer Polska
 3. Instytut Spawalnictwa w sieci nowych możliwości: łącznik nauki z przemysłem – Marek Dragan, Instytut Spawalnictwa

  Sesja referatowa VII  – prowadzący: dr inż. Tomasz Kik (PŚ)

 1. Zastosowanie obróbki hybrydowej łączącej napawanie i azotowanie w celu poprawy trwałości narzędzi kuźniczych- dr inż. Marcin Kaszuba, dr inż. Paweł Widomski, dr inż. Artur Lange, dr inż. Paweł Sokołowski, PWr
 2. Kształtowanie struktury powłok kompozytowych na osnowie kobaltu wzmacnianych in-situ węglikiem tytanu- mgr inż. Tomasz Poloczek, PŚ
 3. Zgrzewanie rezystancyjne nadstopów niklu – mgr inż. Marcin Żuk, dr inż. Wojciech Jamrozik, dr inż. Wojciech Pakieła, PŚ

   Sesja referatowa VIII  – prowadzący:  dr inż. Jacek Tomków (PG)

 1. Walidacja wyników analiz numerycznych procesów spawania – dr inż. Tomasz Kik, PŚ
 2. Anomalne właściwości stali starych mostów kolejowych w świetle badań diagnostycznych – prof. dr hab. inż. Bernard Wichtowski, ZUT w Szczecinie, mgr inż. Krzysztof Konecki, Saferoad Pomerania Sp. z o.o. w Szczecinie
 3. Techniki hartowania powierzchniowego laserowego – mgr inż. Jerzy Dworak, dr inż. Sebastian Stano, IS

  Sesja referatowa IX  – prowadzący: dr inż. Artur Lange (PWr)

 1. Spawanie laserowe stali nierdzewnych. – prof. dr hab. inż. Aleksander Lisiecki (PŚ)
 2. Eksperymentalna analiza mocy spawalniczego łuku elektrycznego – dr inż. Krzysztof Makles, PCz
 3. Możliwości ekonomicznego kształtowania i wykonywania złączy nowoczesnymi technologiami spawalniczymi – dr inż. Kwiryn Wojsyk, prof. dr hab. inż. Krzysztof Kudła, dr inż. Krzysztof Makles, PCz
 4. Automatyzacja procesów spawania – nowa linia technologiczna wytwarzania naczep samochodowych w firmie TSS Zasław – prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec, PŚ

   Sesja referatowa X  – prowadzący:  prof. dr hab. inż. Krzysztof Kudła, PCz

 1. Spawanie laserowe stali o wysokiej wytrzymałości. prof. dr hab. inż. Aleksander Lisiecki, PŚ, dr inż. Agnieszka Kurc-Lisiecka A., Wyższa Szkoła Bankowa, Chorzów
 2. Najczęstsze przyczyny negatywnych wyników badań przydatności procesu cięcia termicznego i prostowania płomieniowego według PN-EN 1090- :2018-09 mgr inż. Mateusz Jurkowski, Tenslab, Szczecin
 3. Zastosowanie sztucznej inteligencji w systemach wizualnej kontroli jakości – inż. Paweł Krupiński,  Infocentrum, Poznań

       Zgodnie z tradycją tej konferencji, oba dnie referatowe kończyła uroczysta kolacja o charakterze integracyjnym.

Również tradycyjnie, ostatniego dnia konferencji, odbyły się wycieczki techniczne, do interesujących miejsc w pobliskim Świnoujściu: firmy Navikon oraz Fortu Gerharda (historyczny obiekt pruski). A konferencję zakończył pożegnalny wspólny obiad.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji konferencji,

która odbędzie się w dniach 16-18 maja 2023 w Hotelu Wolin w Międzyzdrojach.

Kontakt: biuro@saperski.com.pl lub tel. 601 669 521

Informacje i druki do pobrania na stronie: www.saperski.com.pl

                                                                                                 Marek Saperski