Urodzony 17-08-1934r. w Warszawie, zmarł 25-07-2023r. (w wieku 89 lat), pozostawiając w nieutulonym smutku żonę, córkę, syna i rodzinę.

W 1952r. ukończył Technikum Mechaniczne w Warszawie.

W latach 1952-1954 pracował w Instytucie Lotnictwa w dziale badań jako konstruktor.

W 1961r. podjął pracę w Wytwórni Sprzętu Ratunkowego na stanowisku konstruktora.

W 1962r. ukończył studia na Wydziale Mechaniki Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera lotnictwa o specjalności osprzęt lotniczy.

W 1964r. podjął zatrudnienie w WSK PZL Warszawa II pracując przy realizacji zadań z zakresu automatyki chłodniczej wyrobów specjalnych osprzętu lotniczego. Od 1978r. prowadził pracownię automatyzacji prac inżynierskich
i niezawodności. W tej pracowni prowadził badania nad wydłużeniem resursów wyrobów produkowanych przez zakład, bazując na rzeczywistych danych dotyczących usterek wyrobów, ich stanu przed remontami i wykonywanych analiz oraz zaprojektowanych modeli predykcyjnych.

Pracując, nieustannie uzupełniał swoje kwalifikacje zawodowe kończąc m.in. studia podyplomowe z zakresu automatyki mechanicznej PW; kursy podyplomowe projektowania inżynierskiego wspomaganego komputerowo w Instytucie Matematycznym PAN Wydz. Matematyki Informatyki i Mechaniki UW; kursy metod numerycznych PAN-UW; seminaria z analitycznych metod teorii niezawodności PAN-UW.

Od 1971r. był członkiem SIMP i brał czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz organizowanych przez Sekcję Spawalniczą OW SIMP odczytach technicznych i prelekcjach. Był czynnym działaczem społecznym.

Posiada publikacje, wnioski racjonalizatorskie, patent, wyróżnienia państwowe, branżowe oraz organizacji SIMP, tj.

  • Srebrny Krzyż Zasługi (12.01.1983r.);
  • Medal 40-lecia Polski Ludowej (22.07.1984r.);
  • Złotą Odznakę Zasługi dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego;
  • Zasłużony Pracownik WSK Warszawa II;
  • Wyróżnienia organizacji SIMP.

Pogrążeni w smutku żona Wiesława, córka Dorota, syn Robert Zduńczyk