Posiedzenie Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej – sprawozdanie

Posiedzenie Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej

6 marca w gmachu NOT w Warszawie, odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej. Podczas posiedzenia zostaną omówione następujące kwestie: Podsumowanie działalności Sekcji Spawalniczej w 2018r. i plany Oddziałów Sekcji w 2019r. Informacja o XXXIV...